Sist oppdatert: 04.04.2020 11:37

Flere møter kan avvikles på nettet

  ARNE HEIMESTØL
Korona-krisen førte til mange avlyste årsmøter. – Jeg har noen lisenser på et videosystem som heter Easymeeting. Det er meget enkelt å bruke, og jeg kan låne det ut til folk i bygda til f.eks. avvikling av styremøter og årsmøter, sier Kjell Eriksen.

Easymeeting er et norskprodusert system som holder alle sikkerhetskrav.
– Mange kommuner bruker dette systemet, til kommune- og formannskapsmøter, til oppfølging i helsetjeneste og skole.

Firmaet har i samarbeid med Harstad kommune utviklet er nettkamera som kan brukes for å følge opp hjemmeboende klienter for kommunens helsepersonell, forteller Kjell.

– I samarbeid med universitetet i Tromsø har de utviklet et digitalt klasserom som brukes i stor utstrekning til fjernundervisning. Selv bruker jeg det i forbindelse med møter vi har i forbindelse med produksjon. Vi har også brukt det i sammenheng med bosettingsprosjektet, sier Kjell.

Han forteller at programmet også har vært brukt til musikkundervisning, og at lyden er meget god.

– I dette systemet kan det utmerket godt være 10–15 personer oppe samtidig. Med spesielle lisenser kan det være opp til 30. Jeg kjenner godt han som står bak dette systemet, han overtok et lydfirma fra meg sammen med min eldste sønn på begynnelsen av 80 tallet, sier Kjell.

Ta  kontakt med Kjell Eriksen hvis du trenger hjelp til å avvikle årsmøte, styremøte eller lignende som nettmøte. E-post: eriksenkjell@me.com