Sist oppdatert: 05.04.2020 07:45

Påskehilsen fra løypelaget

  BJØRN VADHOLM

Hei igjen, skifolk
I uken som gikk fikk alle oppfordring om innbetaling av årets løypebidrag i posten. Som en del allerede har påpekt, er teksten ikke helt i tråd med dagens verdensorden. Årsaken er at dette skulle vært ute til dere alle i slutten av februar. Av grunner vi ikke har fått vite, stoppet dette opp. Utsendelsen ble forsøkt stoppet med da var det beklageligvis allerede for sendt.

Styret i løypelaget håper inderlig at flest mulig, også i år, betaler sitt løypebidrag. Vi har jo tross alt kjørt løyper fra tidlig desember og fram til 12 mars, ryddet nye traseer, og bygd klopper osv. Det har kostet penger det også.

Ved å betale årets løperbidrag er dere alle også med på å sette løypelaget i stand til å forberede neste sesong ekstra godt. For neste skisesong kommer til å bli super!

Videre vil styret takke Joker Hedalen, som betaler utsendelsen. Og vi oppfordrer også alle å komme på Hedalen Kulturfestival i august. Vi sees der, om verden er i vater på det tidspunktet.

Til slutt; tusen takk for løypebidrag til alle dere som allerede har betalt.

Påskehilsen fra
Styret i Hedalen Løypelag
v/ Bjørn"