Sist oppdatert: 12.02.2020 20:24

Dyrefôr løser ikke matsvinnproblemet

  HANNE JOHANSEN, KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER I TO GOOD TO GO

I media hører vi stadig bakerier og butikker fortelle at de har lite matsvinn, fordi overskuddsmaten gis til dyrefôr.

Men når mat produsert til mennesker ender opp som mat til dyrene i landbruket, regnes det fremdeles som matsvinn, både av FN og her i Norge. Årsaken er at dette er en svært dårlig utnyttelse av ressursene.

Det betyr at når man leverer overskuddet til dyrefôr, for eksempel via returordningene, så bidrar man dessverre ikke til å redusere matsvinnet.

Her er det altså om å gjøre å finne andre løsninger: Produsere eller kjøpe inn mindre om det ofte er mye til overs, prise ned varer før stengetid eller når de nærmer seg utløpsdato, sette opp skilt der man oppfordrer kundene til å velge varer med kort holdbarhet, gårsdagens brød eller single bananer og forklare hvorfor de ikke blir møtt med bugnende brødhyller rett før stengetid. Fortell at de er med på å redusere matsvinn – mange vil bidra om de får en påminnelse!

Blir det allikevel mat til overs kan det doneres til Matsentralen eller et annet godt formål der det lar seg gjøre, og hvis ikke legges i en Too Good To Go-pose og selges rimelig via appen vår.

Det skjer mye bra på matsvinnfronten om dagen. Stadig flere innfører tiltak, og svinnet i matbransjen går ned. Men fortsatt ender over 390 000 tonn mat opp som matsvinn hvert år i Norge.

Å redusere matsvinn er et av de aller viktigste miljøtiltakene. La oss sammen sørge for at maten som produseres til mennesker havner i menneskemager, der den hører hjemme!