Sist oppdatert: 17.02.2020 18:52

Noe å lære av Etnedal?

  ARNE HEIMESTØL
Etnedal kommune er på samme spor som Sør-Aurdal: Det skal jobbes grundig og godt med befolkningsutvikling. Torsdag 20.2. får kommunestyret Innspill til plan for befolkningsutvikling til behandling.

Etnedal hadde per 3. kvartal 2019 1284 innbyggere. I 2018 ble det født 9 barn i kommunen, og det var registrert 22 dødsfall. Nettoflyttinga var –34 personer, og veksten i befolkningen i 2. kvartal 2019 var –9 personer.

Innbyggertilskuddet betyr mye

– Et viktig mål for Etnedal er å stanse videre nedgang i folketallet, sier rådmann Kai Egil Bachèr. – Innbyggertilskuddet kommunen får, er avhengig av antall innbyggere. Fot tiden utgjør dette tilskuddet mellom 50 000 og 55 000 per person i Etnedal.

Spørreundersøkelse

– Vi har blant annet gjennomført en spørreundersøkelse til våre ungdommer (opp til 40 år!) der vi har fått svar fra både de som bor i Etnedal, og de som er flyttet ut, opplyser Bachèr. – I tillegg er det gjennomført en undersøkelse blant hytteeiere. For øvrig har det vært dialog med ulike aktører (ungdomsråd, næringsaktører m.m.) Alle innspill er listet opp i saken, og det er stor respons på dette. Begge undersøkelsene ligger ved saken til kommunestyret.

Tiltaksplan bygd på kunnskap

Rådmannen forteller at målet er at alle svar skal gi kommunen oversikt over hva som er viktige faktorer for å velge å bo i Etnedal. – Det er dette kommunestyret skal drøfte torsdag, og dette skal munne ut i en tiltaksplan som er litt spisset, og som forhåpentligvis skal gi resultater.   

Satser på unge voksne

Kommunestyret i Etnedal har satt som mål at nåværende innbyggerantall skal opprettholdes. – Det var mye drøfting på om dette er ambisiøst nok, men sett i lys at utviklingen de siste årene, er dette kanskje det mest realistiske.

Målgruppen er unge voksne i etableringsfasen og som har tilknytning til Etnedal.