Sist oppdatert: 20.02.2020 15:27

Telenor vant anbudskonkurranse

  ARNE HEIMESTØL

Eidsiva bredbånd og Telenor hadde lagt inn anbud på bredbåndsutbygging til 1696 adresser i Valdres. Telenor vant anbudsrunden og skal bygge fiber til samtlige adresser.


Dette er områdene som skal bygges ut i Sør-Aurdal

Nytt fiberløft for Sør-Aurdal

– Sør-Aurdal har 160 av disse adressene, opplyser rådgiver Stig Solbrekken i Sør-Aurdal kommune. Følgende områder er berørt: Liagrenda, Lundebygda, nedre del av Leirskogen, Begnadalen, Garthus, Åsebygda, Seterbygda, Kandbabygda, Briskeby og et område sør for Begna bruk (østsida). Se kartet ovenfor.

Telenor Norge er vinneren med sitt tilbud på kroner 25 084 197. På andreplass kom Eidsiva Bredbånd med sitt tilbud på kroner 28 866 785.

Stig Solbrekken legger til at det er god grunn til å glede seg over ny fiberutbygging i store deler av kommunen. Sammen med det som tidligere er gjort, det som nå skal skje og forhåpentligvis videre utbygging, vil det i framtiden også bli mulig å bygge ut 5G.

Fortløpende informasjon

– Det er for tidlig å si noe om hvor og når det første spadetaket skal tas i utbyggingen, men husstander som ligger inne i prosjektet vil få tilsendt mer informasjon snarlig og prosjektlederen vil i tillegg informere gjennom lokalavisa og på valdres.no, skriver Valdres natur- og kulturpark.