Sist oppdatert: 02.02.2020 11:43

Tale ved utdeling av kulturprisen

  ORDFØRER MARIT HOUGSRUD

Fra venstre: Gunvor Elene Thorsrud, ordfører Marit Hougsrud, Ola Thorsrud, Mona Therese Thorsrud, Oddleiv Juvkam, Anne Dyve, Turid Juvkam, Gunnhild Leite, Kåre Leite, Sigrun Bergli og Tore Bergli

Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune ble delt ut for første gang i 1978.
Formålet med utdeling av Kulturprisen er å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid, og å gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet.

I retningslinjene for Kulturprisen heter det:

Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal på frivillig basis. Prisen kan også deles ut til lag og foreninger.

Og nå er det jo ingen hemmelighet at formannskapet gjorde et enstemmig vedtak om at Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2019 skal tildeles:

Bagn Korvettlag og Øpe Hus

Jeg syns at de som skal motta prisen kan komme opp.

Jeg veit jo at dere er noen beskjedne typer. Men noen ganger skal man ta imot litt skryt og litt heder og ære. For dere representerer en frivillighet som er veldig viktig for oss som bor i Sør-Aurdal kommune. Jeg syns at dere kan klappe dere selv på skuldra og si at dette har jeg jammen fortjent.

Bagn korvettlag

Ble startet høsten 1997, målgruppa her er 5.–7. klasse, de har møte annenhver mandag eller onsdag på bedehuset fra kl. 19 til 21.

Det har vært ganske stabilt med ledere for korvetten. Ledere opp igjennom har vært: Svein Lund, Maria Lund, Terje Flaten, Ola Thorsrud og Tore Bergli. Oddleiv Juvkam har vært med fra starten, han er med fremdeles og leder dette i dag sammen med Ola og Tore.

Korvetten er tilknytta Acta, som er ungdomsorganisasjonen til Normisjon. Oppmøte har variert fra 20 til hele 50 stk. Kveldsmøtene på bedehuset avsluttes vanligvis med en liten andakt.

Aktiviteter på korvetten er allsidig og i tillegg til spillekvelder med koisk på bedehuset har de vært på fjøsbesøk, aking, tur til badeland, bowling, skogvandring, sykkeltur og kanotur.

Dette er altså et viktig og allsidig tilbud til unger i vår kommune, kanskje nettopp fordi det er et tilbud for alle – om man liker å gå på ski eller om man ikke liker det – om man sparker fotball eller ikke – om man spiller piano eller ikke – har ingenting å si, for her kan man passe inn uansett, her kan man finne aktiviteter som passer for akkurat den man er. Og det er noe eget og fint over akkurat det!

Ingen ting av dette blir noe av uten frivillige og velvillige voksne som leder an.

Øpe hus

Ble startet høsten 2002. Målgruppa er ungdom fra 13-19 år. Det pleier å være rundt 40 ungdommer på Øpe hus, som er fra kl 20 til kl 23 annenhver fredag på bedehuset.

Av ledere har de aller fleste faktisk vært med helt fra starten. Gunhild og Kåre Leite, Sigrun og Tore Bergli, Ola og Mona Thorsrud, Oddleiv og Turid Juvkam, og Anne Dyve.

I tillegg har Svein Lund og Monica Acatrinei vært innom som ledere.

Øpe Hus har etter hvert blitt en viktig møteplass for tenåringene i vår kommune, og jeg opplever at ungdommen verdsetter det høyt og de prioriterer å dra på Øpe (som de sier) på fredag kveld.

Det er et rusfritt miljø, der ungdommen kan møtes uten mye lederstyring eller organisering! De har en frivillig andakt, og ellers er det selvfølgelig salg av brus, pizza og godteri. Det er musikk, spill – både brettspill og playstation. Biljard, bordtennis og airhockey. Men aller mest er det prat og sosialt samvær, og kvelden består mye av å «henge» rundt, sånn som ungdommen skal gjøre i den alderen.

Jeg tror også det foregår noen uskyldige rampestreker når unga våres er på Øpe Hus. Rundt bedehuset og kanskje helst på strekningen bedehuset-Cirkle K og tilbake. Og da er det fort gjort for oss voksne å sette opp et morskt fjes og formane om ditt og datt. Og noen ganger er det også riktig, ungdommen trenger retningslinjer og veivisere i sitt virrvarr av hormoner, forelskelser, sinne og forundring.

Men kjære ungdom på Øpe hus! Kjære all ungdom i Sør-Aurdal! Dere skal jo finne på rampestreker. Dere skal teste grenser, dere skal slenge med dører og rope, dere skal jo finne deres vei her i livet! Dere skal oppdage at livet er ikke bare lett og morsomt. Livet er også kjedelig og vanskelig. Og da må det være voksne der og minne dere om at det er normalt og at det går over.


Og det er vel nettopp derfor Øpe hus er et så viktig tilbud: For ungdommen vår må ha et sted å «bare henge», de må ha et sted der de kan finne på rampestreker, et sted å bli uvenner og bli venner igjen. Øpe Hus er et sted der ungdommen kan gjøre disse erfaringene i en fast ramme, med trygge og stødige voksne som veivisere.

Og er det noe jeg er aldeles helt sikker på, se på den gjengen her: de voksne på at dere som er voksne på Øpe Hus og i Bagn korvettlag, dere inngår i kategorien stødige og trygge voksne.

Så til alle dere unger og ungdom som er her i dag og alle dere som har vært med på korvetten og på Øpe Hus opp igjennom. Jeg tenker at en bitteliten del av denne prisen går også til dere. For uten dere hadde det heller ikke blitt noe kulturpris. Det blir ikke Øpe Hus uten ungdommen og heller ikke noen møter i korvetten hvis ingen unger kommer.

Dere er framtida vår – og dere trenger tilbudet som Øpe Hus og korvetten er for at dere skal skape dere gode minner og deretter gode liv. Dere er heldige som har korvetten og Øpe Hus å gå til!


Sør-Aurdal kommune vil ved tildeling av Kulturprisen til Bagn Korvettlag og Øpe Hus få hedre lagene og lederne for den flotte innsatsen dere har lagt ned for et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen, ved varierte akiviteter, friluftlsiv og et treffpunkt der alle er velkomne.

Kulturprisen består av prisbeløpet på kr 5 000 deles på de to lagene, diplom og blomster.

Gratulerer! Takk for flott innsats og lykke til videre!