Sist oppdatert: 04.02.2020 18:31

75 årsminne - hemmelig miltæropplæring i Sør-Aurdal

  ARILD HAGLUND

Paul M. Strande opplyste i sin bok "Fallskjermer over Vassfaret" fra 1977 at kursvirksomheten i Base Elg startet tidlig januar 1945 med et tre ukers kurs i Vassfaret som omfattet ca. 60 ledende personell fra hele Milorg distrikt 14. Hovedforlegningen var Vassfarplassen og Amundheimen.

Arne Eid, som hadde vært sjef for gruppe 1431 J Bagn Reinli, skrev artikkel i Sagn og Soge 1996. Der beskrev han i nøkterne ordelag det påtrengende behovet for opplæring av særlig ledere. Sitater: " "Håkon"(Bjarne Holth Larsen) skaffet tre gruppesjefer fra Valdres; Ivar Snortheim, Ola Garthus og meg plass på kurset "Elg" holdt på Helgedamsetra i Buvassfaret (Øyvassfaret. Min anm.)."

"Frammøtet til kurset var 7. mars 1945, og det varte ca. i tre uker. Kursleder var Hugo Munthe Kaas." "Vi ble satt inn i en rekke ting vi senere fikk bruk for."

"Like etter at kurset på Helgedamsetra var avsluttet, begynte et kurs for gruppesjefer, troppsjefer og lagførere i Valdres, område 143. Kurset ble holdt på Nysætrene i Reinsjødalen. Kursleder var Erling Malm fra "Elg" og "Håkon" tok seg av det administrative." "Selv om dette kurset måtte avsluttes uten at det ble skarpskyting siste dagen, var det til stor hjelp for HS-arbeidet i Valdres."

Anders Sæteren (tidligere eier av Nysætra) fortalte meg nylig at det er ikke mange år siden han hadde snakket med en eldre kar fra Slidre som husket at han hadde deltatt i kurset i Reinsjødalen seinvinteren 1945.

Okkupasjonsmakten skjønte nok bedre enn de fleste at folk med militærfaglig lederballast "måtte nøytraliseres". Dette var årsaken til at milorgpioneren Knut Møyen hadde forlatt landet august 1942. Møyen hadde romjula 1944 igjen satt sine føtter på fedrelandets jord ved fallskjermutspring nær den kulturhistoriske skatten Slasetra nord i Vassfaret. Møyen benyttet, i sin rolle som NK for Vestoppland (143), Lundehaugen som sin base fram til freden.

Ved 50 års minnemarkeringa på Bautahugen i Hedalen i mai 1995 deltok også den kjente presten Asle Enger sammen med blant andre Paul M. Strande.

Enger hadde som ung stilt opp som frivillig feltprest for de arresterte norske offiserene i Tyskland 1943–1945. Denne arrestasjonen fra okkupasjonsmaktens side sa vel i seg sjøl svært mye om betydningen av militærfaglig kompetanse "i farens stund".

(Vedlagt kartoversikt som viser territoriet til Base Elg i Sør-Aurdal.)