Sist oppdatert: 08.02.2020 17:59

Viktig for Hedalen og Sør-Aurdal

  ARNE HEIMESTØL

– Å bli tildelt en slik status fra storsamfunnets side er svært verdifullt, sier tidligere skogbrukssjef i Sør-Aurdal, Arild Haglund, i en kommentar til at Riksantikvaren vil gi Vassfaret status som kulturhisorisk landskap av nasjonal interesse.

– Ekstra positivt er det at dette gjelder områdene som ble vernet etter Naturvernloven i 1985. Dette vernet har dratt altfor mye usikkerhet og defensiv innstilling med seg. Her blir det nå fastslått områdets sterke påvirkning av menneskelig aktivitet gjennom århundrer. Dette er en kjærkommen anerkjennelse – om enn på overtid – av synspunktene til de lokale aktørene på både i Buskerud og Oppland i tiårene de forhandlet med staten om vernet.

Viktig for reiselivet

Haglund peker på at det for reiselivsdestinasjoner har det blitt stadig mer viktig å kunne vise fram kulturhistoria. – Her får med et slag Hedalen og Sør-Aurdal viktig drahjelp for lange tider framover. Publikum etterspør i økende grad ekte vare slik som her – framfor overflatiske "logoprosjekter" fra mer eller mindre kvalifiserte betalte konsulenter.

Haglund minner om at det ikke automatisk følger med penger ved å få en slik status. – Erfaringer tilsier at midler vil sitte atskillig løsere til kreative prosjekter og initiativ når de har forankring i vedtatte planer og formelt vedtatt status. I dette tilfellet vil vedtaket bli gjort på høgeste hold i samfunnet.

– Høringsutkastet i denne omgangen gjelder formelt Hallingdalsdelen. Tilsvarende høringsutkast for Hedals-delen er ventelig rett rundt hjørnet, og her ligger det i kortene at det foregår synkroniseringsarbeid.

Vidalen må med!

– Det er viktig for Hedalens del, og for helhetens skyld, at også Vidalen kommer med. Vidalen omfatter som kjent også områder i Ringerike (tidligere Ådal og Viker sogn). Dette poenget virker det som er glemt litt bort i det foreliggende høringsutkast.

– At Vidalen også var "Mikkjel Fønhus land" kan jeg vise ved et lite eksempel: En vinter tidlig på 1950-tallet lå min far med hest i to-ukers bolker og kjørte tømmer i Vidalen. En en lang periode var de to helt alene, med et unntak, nemlig Mikkjel Fønhus som kom på ski. Han var på veg over til Hallingdal. Mikkjel avslo høflig tilbud om å overnatte i koia under henvisning til det bedre alternativet som var hans gode reinskinnspose og ei lun gran.

To fylker og fire kommuner

– Det faktum at området er fordelt på to fylker og fire kommuner, har i seg selv virket som et hinder for en del positive initiativ, sier Haglund. – Området som helhet er det som virkelig er kjent for det store publikum, og de mer administrative grensene har nok virket noe forvirrende for mang en tilreisende.

Base Elg

– Et aktuelt eksempel i så måte blir ekstra synlig i dette 75-års jubileumsåret for frigjøringa 1945. Den virkelige betydningen av området med Vassfaret (og Hedalen) i sentrum blir vanskelig å forklare uten at området sees og forklares i sammenheng. Først da skjønner vi at Base Elg kanskje var det mest illustrative eksemplet i Norge på Vestmaktenes strategi og opersjonsplanlegging for frigjøringa av Norge (RANKIN).