Sist oppdatert: 13.05.2020 19:50

17. mai 2020 i Hedalen

ARNE HEIMESTØL

17. mai kan, bør og skal feires i år også. På grunn av korona-krisen blir det en annerledes markering enn det vi er vant til.

Årets 17. mai-komité har hatt flere møter, og vi har bestemt at nasjonaldagen skal markeres med følgende program:
 
Tid Arrangement Hvem kan delta
08.00 Flaggheising ved skolen og Hedalsheimen For Hedalen musikkorps, 17. mai-komiteen og presse
08.30 Bekransning av minnestein på kirkevangen Hedalen bygdeutvalg v/Vegard Vestrom har ansvar for bekransning. Medlemmer av 17. mai-komiteen, korpset og presse.
08.45 Hedalen.no publiserer bilde fra flaggheising på Hedalsheimen, samt video-opptak fra skolen og barnehagen. Alle
09.10 Bekransning av bautaer på Bautahaugen Hedalen sangkor v/ Anne Britt Omsrud og Bautahaugens venner v/Sigrid Haugen har ansvar for bekransninger. Ordfører Marit Hougsrud, 17. mai-komiteen, korpset og kormedlemmer og presse deltar.
09.15 Opptak av gudstjeneste i Hedalen stavkirke publiseres på Hedalen.no. Alle
10.00 Ordfører Marit Hougsrud sin tale for dagen publiseres på Hedalen.no Alle
10.45–11.00 Kirkeklokkene ringer i hele kommunen Alle – lytt der du er
11.00 Bilkortesje Åsli – Hedda hytter – Hedalsheimen – Hedalen barne- og ungdomsskole. Alle kjøretøy er velkomne. Pynt gjerne kjøretøyene.

Ledebilen kjører i ca. 30 km/t. Den sørger for 17. mai-musikk.

Kjøretøy kobler seg på når kortesjen passerer. De som ikke deltar, oppfordres til å hilse kortesjen med flagg.
Alle
12.45 Kortesjen ankommer skolen, og kjøretøyene anvises plass av medlemmer i 17. mai-komiteen. Komitemedlemmer med refleksvester dirigerer trafikken.
 
Ingen, unntatt komitemedlemmer, korps og presse må forlate kjøretøyene. Vi følger nasjonale og kommunale smittevernregler.
Alle
12.58 "Salutt". Dette markerer vi med tre tut på bilhorn. Arne Heimestøl dirigerer fra busslomma. Førere av kjøretøy
13.00 Vinduer i kjøretøy åpnes, og vi synger nasjonalsangen ledet av Hedalen musikkorps. Alle
13.05 Korpset spiller Alle
13.20 Kjøretøy med passasjerer forlater skoleområdet. Komitemedlemmer dirigerer trafikken. Alle
14.00 Video fra bekransninger ved kirka og Bautahaugen publiseres på Hedalen.no Alle
17.30 Video fra bilkortesje og bildereportasje fra dagen publiseres på Hedalen.no Alle
19.00 Hedalen ungdomslag presenterer teaterforestilling på Hedalen.no. Alle

Dokumentasjon av en uvanlig feiring

Dette skriver Nasjonalbiblioteket i e-post til pressen:

Nasjonalbiblioteket har over flere år høstet norske nettsider, inkludert alle nettavisene. Dette foregår passivt, som betyr at eieren av nettstedet ikke trenger å gjøre noe.

I tillegg til dette ønsker vi at dere oppgir URL-adresser hvor dere legger ut materiale som er knyttet til 17. mai. Dersom din avis for eksempel har en spesifikk URL hvor dere samler bilder og videosnutter som sendes fra folk rundt omkring i landet til avisen, ønsker vi at dere sender oss URL-en til nettarkivet@nb.no

Det innhøstede materialet blir dermed tatt vare på og bevart for ettertiden, til bruk for forskning og dokumentasjon (jfr. pliktavleveringsloven). På denne måten sikrer vi at materialet dere publiserer fra 17. mai feiringen, ikke går tapt.

Hedalen.no 17. mai

Hedalen.no tar hovedansvar for den digitale markeringa av 17. mai 2000 i Hedalen. Anders Løberg har filmet gudstjenesten i Hedalen stavkirke. Kjell Eriksen filmer ordfører Marit Hougsrud sin tale for dagen. Arne G. Perlestenbakken, Kjell Eriksen og Helge Nordby tar videoopptak 17. mai. Kjell Eriksen redigerer filmene. Arne G. Perlestenbakken og Arne Heimestøl tar bilder.

Vi håper at hyttefolk og bygdefolk kan sende bilder fra feiring i hytter og hus. Bilder sendes i originaloppløsning til redaksjonen@hedalen.no.