Sist oppdatert: 12.05.2020 18:30

Frigjøringsdagene og 17. mai 1945

 

TEKST: INGER ELSRUD STEINSRUD
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN OG GUDBRAND BRAGER

I Bjørke i Vassfaret henger de fotomontasjene som Inger på Moen laget til 50-årsmarkeringa i 1995.

Bjørke ble brukt som base for Milorg den siste krigsvinteren. Nedenfor kan du se bilder fra frigjøringsdagene og fra 17. mai 1945.


Bjørke

I Bjørke i Vassfaret henger denne fotomontasjen som Inger på Moen laget til 50-årsmerkeringa i 1995.

Klikk bildet for å se større utgave.

Klikk bildet for å se større utgave.

17. mai 1945


O. Dokkehaug, G. Bakke, A. Lie, H. Norby og A. Grøv

|

13. mai 1945. Klikk bildet for å se større utgave.

Til venstre: To ukente. Aslaug Pettersen, Berit Frøysland og generalmajor Paul Strande. Aslaug og Berit laga fana.


Fra venstre: Kristoffer Storruste, Tidemann Fekjær og Kristoffer Hermansen

Heimefronten kommer fra Vassfaret, og blir servert mat og drikke av husmødre ved Landsend.