Sist oppdatert: 14.05.2020 16:39

Vedtok krisestøtte

 

ARNE HEIMESTØL

Etter forslag fra Olav Kristian Huseby (H) vedtok kommunestyret i sitt Teams-møte torsdag enstemmig å bevilge 1 million kroner fra disposisjonsfondet som støtte til næringslivet i Sør-Aurdal.


Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Sør-Aurdal kommune har også fått merke virkningene av Covid 19-pandemien, sa Huseby i sin innledning.

Mange uten arbeid

– Få eller ingen har blitt syke av viruset, men mange har fått hverdagen forandret. Skolebarna har hatt hjemmeundervisning, og mange av de voksne har fått store forandringer i arbeidsdagen. Verst er det for de som nå er permittert eller har mistet arbeidet sitt. Rundt 100 personer i kommunen er nå uten arbeid, og det er et stort tall i forhold til det vi er vant med.

Vil legge til rette for ferie i Sør-Aurdal

– For sommeren og resten av året 2020 må vi forvente at mye blir annerledes. Vi oppfordres til å feriere i Norge, og mange vil derfor benytte seg av de tilbudene som finnes rundt i vårt langstrakte land. Det er innlysende å tro at mange vil bruke feriedagene i Valdres, og vi må derfor være best mulig forberedt på å ta i mot både fastboende, fritidsinnbyggere og feriegjester i kommunen vår.

Huseby mente at turistnæringen i kommunen gjør en god jobb. – Men kommunen har mer å by på, og vi har en del bedrifter med tilbud som må tas vare på og markedsføres.

– Vi har også innbyggere med ideer som de ønsker å utvikle videre. Det haster med å komme i gang, om en måned starter ferien for de første og for å gi en hjelp til å skape sysselsetting ønsker vi å tilby økonomisk hjelp til dem som trenger dette for å komme i gang med aktivitetene.

Vedtaket 

Med bakgrunn i dette innlegget la Huseby fram følgende forslag til vedtak: 

Det settes av kr 1 000 000,-i disposisjonsfond for bruk til næringsutvikling i Sør-Aurdal kommune.

Midlene kan brukes til næringsutvikling, samt styrking av markedsføring av eksisterende virksomheter. Tiltaket rettes spesielt for næringer innen turisme og aktiviteter for både fastboende og besøkende. Tiltakene må være mulig å igangsette sommeren 2020, men det oppfordres til nytenking og opparbeidelse av aktiviteter, som kan føre til inntekter også i kommende år.

Kommunestyret delegerer arbeidet til Mitt Sør-Aurdal som sammen med administrasjonen utvikler retningslinjer som vedtas av formannskapet.