Sist oppdatert: 15.05.2020 18:12

Kraftriket overtar strømkundene til Sør Aurdal Energi

 

PRESSEMELDING

Sør-Aurdal Energi (SAE) har besluttet å overdra sine strømkunder til Kraftriket.


Anders Kvamme og Nils Martin Sætrang

Nils Martin Sætrang, daglig leder i SAE, sier at kraftbransjen er i endring blant annet gjennom endret regelverk for nettselskap (monopolvirksomhet).

I forbindelse med tilpasning til nye regler har SAE valgt å rendyrke virksomheten innenfor nettdrift og derav søkt å finne en god og fremtidsrettet løsning for sine strømkunder.

– Det er viktig for oss å gi våre kunder mulighet til å handle lokalt også fremover. Samtidig ønsket vi å finne en leverandør som kan tilby kundene gode og konkurransedyktige produkt og tjenester, sier Sætrang.

– Kraftriket er fra før en lokal strømleverandør i Valdres med hovedfokus på å ta vare på de lokale kundene og tilby gode kundeopplevelser. Lokal tilstedeværelse og Kraftrikets fokus på å gi tilbake til lokalsamfunnet i form av støtte til idrett og kultur har vært av betydning for SAE sin avgjørelse.

Etter at ValdresEnergi og Ringerikskraft i 2017 samlet sin kraftomsetning i Kraftriket, har selskapet vært den største lokale strømleverandøren i Valdres.

Direktør i Kraftriket Anders Kvamme sier at overtagelsen av strømkundene passer godt inn strategien om å være den ledende lokale strømleverandøren.

– Vi får nå samlet enda flere av Valdres-kundene under vårt lokale merkenavn Kraftriket Valdres. Våre ansatte ved avdeling Fagernes kjenner området i Valdres godt og kan imøtekomme disse kundene på best mulig måte, sier Kvamme.

Overføringen av strømkundene vil skje i løpet av sommeren/høsten 2020. Kvamme forteller at kundene vil motta direkte informasjon fra Kraftriket om endringen og hva den vil bety for den enkelte.

Om Kraftriket

ValdresEnergi og Ringerikskraft fusjonerte sine strømsalgsvirksomheter og etablerte Kraftriket AS i 2017. Midtkraft ble en del av satsningen fra 2019 og i løpet av 2020 blir Lærdal Energi og Nord Østerdal Kraftlag også med på laget.

I tillegg til overtagelsen av Sør Aurdal Energi sine strømkunder, har Kraftriket våren 2020 overtatt kundeporteføljen til Nore Energi og etablert Kraftriket Numedal. Selskapet er i vekst har mål om 100 000 strømkunder i 2021.

Kraftriket har til sammen 66 000 strømkunder og i overkant av 30 ansatte som er fordelt på kontorer i Fagernes, Lærdal, Hønefoss, Vikersund, Rødberg  og Tynset.