Sist oppdatert: 15.05.2020 18:12

Hilsen fra Hedalen ungdomslag

 

TEKST: BODIL ØYHUS PIHL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Hedalen Ungdomslag har tradisjon for å være svært aktive i tiden fra påske og frem mot premiere og forestilling 17. mai. Vårens aktivitetsplan ble brått avstumpet, som hos alle andre lag og foreninger.

Vi er spente på hvordan fortsettelsen på 2020 blir for våre tradisjonelle lagsaktiviteter. Bygdekino og quiz avventes til etter sommerferien. Musikklubben for 5-9 åringer håper vi kan startes opp igjen i skoleåret 2020/2021. Ungdomsklubben og barnecafèen må vente på klarsignal iht smittevern. Vi er lei oss for at Statsteatret må utsette premieren på sin 10. og siste forestilling, "2066 - atter en konge", og dermed ikke besøker i høst.

Til tross for stillstand i sosiale og samlende, inntektsgivende aktiviteter, er det "liv" i oss og ikke minst Lokalet. Som flere har observert skjer det snekkerarbeid på Nordre Lokalet. Terrassen får et solid overbygg og taksiden som vender mot nord skiftes ut.

Ny inngang? lurer noen. Nei, fortsatt skal hovedinngang på sørsiden benyttes. Terrassen og terrassedøra gir handicapvennlig adkomst for de som trenger det, og lettere adkomst for rekvisitter/utstyr ved arrangement. Ellers håper vi dette blir et hyggelig "uterom" ved utleie og arrangement.

Vi håper alle har en frisk og glad forsommer!
Vi gleder oss til vi igjen kan fylle lokalet med gode vibber.