Bekransning på kirkevangen 17. mai 2020

VIDEO: KJELL ERIKSEN, HELGE NORDBY OG ARNE G. PERLESTENBAKKEN