Sist oppdatert: 05.05.2020 19:42

75-årsminne – hemmelig operasjonsplan i Sør-Aurdal – og frigjøringa

  ARILD HAGLUND

De siste ukene før frigjøringa 1945 pågikk intense forberedelser i Sør-Aurdal med å sette opp ei styrke på to kontingenter på henholdsvis 250 mann, ledet av lt. Hugo Munthe-Kaas, og 400 mann ledet av lt. Erling M. Malm, for innsats mot Eggemoen flyplass ved Hønefoss.

Dette beskrives i «Fallskjermer over Vassfaret» fra 1977 av Base Elg sjefen major (senere general) Paul M. Strande (1912 – 2008) side 144 og 145.

Sitat: «I tilfelle kamphandlinger ville det bli for lite stedlige tropper til de viktigste operasjonene i Hønefoss-trakten.»

Hovedparten av denne styrken bestod av personell fra Valdresavsnittet (Milorg 14.3.1). Side 102 beskrives dette avsnittet (ca 400 mann): «Jeg tviler på om noe annet avsnitt innen Milorg var bedre utstyrt og øvet for kamp enn Valdres, da krigen var over.»

Oppmarsjområdet for denne operasjonen kan illustreres med vedlagte kartskisse som viser utmarksområder og «ekserserkaserner» rundt Hedalen og Begnadalen.

De intense forberedelsene i form av troppsjefkurser etc. er omtalt i artikler som «Dagboksnotater fra gutta i Buvassfaret» fra 1995 av Ottar Røe, av Arne Eid i Sagn Og Soge 1996 og Kaare Fønhus i Sagn og Soge 1998. De to siste hadde vært ledere i Milorggruppene i Sør-Aurdal.

Miorgpioner Knut Møyen var for lengst på plass og stod for overordnet ledelse av denne 14.3 kontingenten. Han hadde i kraft av sin bakgrunn en særlig pondus ovenfor såvel Forsvarets Overkommando (FO) i London som Heimefrontens Sentralledelse. FO var - som kjent under de rådende forhold - helt og holdent en del av de vestalliertes krigsapparat. Kong Olav, forsvarssjef 1944/45, minnet på 1970-tallet, i et tilbakeblikk på krigen i NRK fjernsyn, om at: «Eisenhower var sjefen».

Sjølve frigjøringa beskriver Strande side 168 i sin bok. Etter den tyske kapitulasjon på kontinentet ble det sendt et liaisonteam til sjefen for de De tyske landstridskrefter i Norge. I kofferten sin hadde teamet med seg ordren fra Eisenhower. Et utvalgt eksempel fra ordren er gjengitt kopi av her.