Sist oppdatert: 11.03.2020 13:23

Tiltak for å forebygge smitte

  STIG SOLBREKKEN, RÅDGIVER I SØR-AURDAL KOMMUNE

Sør-Aurdal kommune har satt personer i karantene på bakgrunn av «føre var- prinsippet».

Med bakgrunn i nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, har Sør-Aurdal kommune onsdag 11. mars besluttet å iverksette følgende forebyggende tiltak:
  1. Sør-Aurdalshallen og gymsalene i Begnadalen, Hedalen og Reinli stenges for all aktivitet inntil videre.

    Unntaket er aktivitet i regi av skoler og barnehage. Dette går som normalt.
     
  2. Alle Kommunale bygg stenges for møtevirksomhet i privat regi.
     
  3. Dagsenteret for eldre stenges inntil videre

Sør-Aurdal kommune har satt ned en beredskapsgruppe bestående av ledelse og nøkkelpersonell. Situasjonen følges fortløpende, og det er tett samarbeid med Fylkesmann, Sykehuset Innlandet og Folkehelseinstituttet.