Sist oppdatert: 11.03.2020 17:03

Koronasituasjonen

  MARIT HOUGSRUD, ORDFØRER

Sør-Aurdal kommune arbeider i disse dager aktivt med utfordringene angående smitteproblematikk forbundet med korona. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har faste møter mandag og fredag, og ellers ved behov.

Tiltak som besluttes, legges forløpende ut på kommunens hjemmesider, og gruppa forholder seg til de retningslinjene som kommer fra sentrale myndigheter.

I Sør-Aurdal har vi nå personer som er satt i karantene på føre-var-prinsipp.

På bakgrunn av dette og anbefalingene fra myndighetene har Sør-Aurdal kommune i dag besluttet å iverksette følgende forebyggende tiltak:
 • Sør-Aurdalshallen og gymsalene i Begnadalen, Hedalen og Reinli stenges for all offentlig aktivitet og trening inntil videre.
   
 • Alle kommunale bygg stenges som møtelokaler. Unntaket er aktiviteter i regi av skole og barnehage. Dette går som normalt.
   
 • Dagsentre for eldre stenges inntil videre.

Tiltakene gjøres nå fordi vi ser det som viktig å beskytte kommunes primæraktivitet som er kommunal tjenesteyting, i dette tilfellet barnehage, skole og alt innen helse.

Vi stenger altså skolene og andre kommunale bygg som møtelokaler, og jeg vet at det er en del årsmøter og andre møter som er planlagt.

Organisasjoner og arrangører må selv vurdere fortløpende om møtene skal holdes, utsettes eller avlyses.

Kommunen har ikke mulighet til å vurdere hvert enkelt møte, men anbefalingen fra FHI akkurat nå (11. mars kl 12.45) er at ansamlinger over 50 personer bør unngås.

Vi har også fått spørsmål om skirenn, og det vil også være opp til arrangør. Jeg tenker at uteaktiviteter foreløpig kan arrangeres, men at man kanskje kan unngå å spise vafler inne i et varmt, klamt rom!

Det blir mange spørsmål og det mange beslutninger som må tas i disse dagene, men jeg oppfordrer til følgende:

 • Bruk hodet og sunn fornuft
   
 • Ta forholdsregler
   
 • Følg nøye med på anbefalinger fra FHI

Vi må alle være med og forebygge og unngå smittespredning!

Har dere spørsmål, kan de stilles til meg! Og husk å vaske henda! (anbefaler Lano sin video på youtube: «Vask de henda»