Sist oppdatert: 13.03.2020 17:53

Hvor viktig hedalen.no kan være

  SOLVEIG LIE

Hva kjennetegner en levende bygd som Sør-Aurdal i gode og i onde dager? Det er informasjon!  Informasjon og opplysninger om hverandre og om hva som skjer her i Sør Aurdal/Hedalen- i gode tider og i dårlige tider.

Akkurat nå har vi koronasmittede over hele landet. Mange er i påbudt karantene, og mange er i selvpålagt karantene.

Endelig har myndighetene våre satt restriksjoner på besøk – det være seg alle slags besøk på alle slags institusjoner. Pr. i dag har det kommet restriksjoner fra både SAH, SAK og Helsedir.

Helsedir. er jo milevis unna Hedalen. SAK og SAH er midt i hjertet vårt.

Vi er mange i de levende bygdene våre som hadde planlagt både konserter, øvinger, korsang, årsmøter og basarer og mye mer i nærmeste framtid. Og alle har vi annonsert det via hedalen.no.

Hva om vi ikke hadde hatt hedalen.no?

Det er ikke akkurat på vg.no - opplysninger og informasjon om hvor årsmøtene og basarene er i Sør-Aurdal. Kanskje ikke gjennom avisa-valdres heller.

Som leder av Foreningen Hedalsheimens venner på 4. året vil jeg rette en stor takk til redaktøren på hedalen.no. Her er det veldig kort vei mellom publiseringer. Både når vi annonserer årsmøter, basarer og festligheter - og nå – når vi nå må avlyse.

Og etter at virusen har lagt seg – vil vi komme tilbake for fullt. Og hvor vil det bli publisert?

Det er på hedalen.no

Hilsen Solveig Lie
Solveiglie1@gmail.com
971 14 530