Sist oppdatert: 13.03.2020 20:44

Felles uttalelse fra ordførerne i Valdres

  Ingen av oss har opplevd noe lignende før. Koronaviruset truer nå som ventet også vårt samfunn. Dette er ikke tiden for å trosse pålegg, regler og retningslinjer, men følge dem etter beste evne.

Vi ber innstendig alle om å rette seg etter de felles tiltakene som gjelder oss alle, og at alle følger med på løpende oppdateringer av retningslinjene.

Vi er heldige i vår region, som har dyktige, framoverlente fagpersoner som har forberedt håndtering av epidemien i lengre tid, og iverksatt preventive tiltak så godt det lar seg gjøre.

Vi vil få takke alle våre dyktige kommunale ledere og ansatte i alle enheter, som gjør yter en fabelaktig innsats i denne situasjonen.

Det er så langt kun påvist ett smittetilfelle i Valdres. Førsteprioritet for oss alle er å redusere smitterisikoen mest mulig. Derfor er det også viktig at våre fritidsinnbyggere overholder retningslinjene og ikke foretar fritidsreiser.

Det inkluderer selvfølgelig også å reise på hytta. Nasjonale myndigheter har frarådet alle innenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Senest i ettermiddag har Helsedirektøren presisert at folk ikke skal dra på hytta, men oppholde seg hjemme.

Det er mange gode grunner til det. Smittefaren er stor ved reiseaktivitet generelt sett, og Valdreskommunene må for sin del prioritere helse- og legetjenester til sine innbyggere.

Valdres er glade i hyttebefolkningen sin. Men, i den situasjonen vi nå er oppe i, ber vi om at også hyttefolket i Valdres lytter til og respekterer rådene om å oppholde seg der man har sitt primære helsetilbud.

Dette er tiden for å holde hodet kaldt, og hjertet varmt. Prioriter familietid i hjemmet, og gjør det beste ut av situasjonen. Ordførerne følger situasjonen tett, og konfererer over telefon og digitale løsninger.

 Vi har utsatt og avlyst en rekke møter for å begrense fysiske møteplasser mest mulig. Ta vare på hverandre.

Vidar Eltun, ordfører i Vang

Odd Erik Holden, ordfører i Øystre Slidre

Haldor Ødegård, ordfører i Vestre Slidre

Knut Arne Fjelltun, ordfører i Nord-Aurdal

Marit Hougsrud, ordfører i Sør-Aurdal

Linda Mæhlum Robøle, regionrådsleder / ordfører i Etnedal