Sist oppdatert: 15.03.2020 12:20

Omfattende smitteverntiltak ved Fekjær psykiatriske senter

  ARNE HEIMESTØL

Senteret har over 50 ansatte og 22 pasienter. – Vi gjør det vi kan for å hindre at koronasmitte kommer inn, og til nå har vi lykkes med det, sier assisterende institusjonssjef, Tor Anders Perlestenbakken.

Nasjonale og lokale myndigheter kommer med råd, anbefalinger og pålegg. Endringer kommer nesten daglig. – Disse følger vi opp så fort som vi kan. Eksempelvis er matservering lagt om, treningsrom er stengt, og ansatte oppfordres til å begrense sosial kontakt på fritiden.

– Både pasienter og ansatte skal følge de generelle råd som til enhver tid blir gitt av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og kommunelegen. I tillegg har vi utvidede krav som blant annet gjør at ferdselen til og fra senteret begrenses, sier Perlestenbakken.

Fekjær psykiatriske senter har mulighet for videokonferanser, og bruken av slik kommunikasjon har økt betraktelig de siste ukene.

– Vi er en psykiatrisk institusjon. For oss er det viktig å motivere alle til å følge opp tiltak myndighetene setter inn. Samtidig må vi unngå å skape unødvendig frykt, sier Perlestenbakken.

Ansatte som trenger det, får plass for sine barn i barnehage og/eller skole i tråd med nasjonale regler. For Fekjær psykiatriske senter er det viktig å sikre at flest mulig er på jobb. Karantenebestemmelsene gjør at deler av personalet i perioder kan måtte gå ut av aktivt arbeid på senteret.

Fekjær forbereder seg nå, om det blir nødvendig, på å ta på seg nye oppgaver som helsemyndighetene gir. Lovgivning hjemler også beordring av helsepersonell til andre oppgaver innen helsetjenesten.