Sist oppdatert: 20.03.2020 17:43

Fiberinstallasjoner fortsetter

  ARNE HEIMESTØL

Mange i Sør-Aurdal er nok glade for at de fikk fiber i hus før koronaviruset slo til. Etterspørsel etter internettets motorvei blir neppe mindre i tiden som kommer.

Prosjektingeniør Robert Pettersen i firmaet Netel forteller at installasjonsarbeidene i Hedalen og Reinli er nær sluttført. I begge bygdene gjenstår det 4–5 bestillere som vil få fiber i nærmeste framtid. I kommunen vår bygger dette firmaet fiber for Telenor.

– Netel har fire montører i Sør-Aurdal, og alle er friske og klare til innsats, sier Pettersen. – Vi tar kontakt med dem som venter på installasjon før vi kommer og sjekker om de kan ta mot besøk.

Når installasjonene er sluttført i Sør-Aurdal, fortsetter arbeidene i Ranheimsbygda.

Fiber til flere?
Telenor har bygd ut et omfattende fibertransportnett i Sør-Aurdal. Pettersen sier at dette kan muliggjøre oppkobling for nye kunder som er innenfor områder som til nå er utbygd, men også for tilgrensende områder.