Sist oppdatert: 27.03.2020 18:34

Nasjonal og lokal dugnad

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Vi gleder oss stort over alle som stiller opp i den nasjonale og lokale dugnaden der målet er å begrense og hindre spredning av koronavirus-smitte. Tiltakene er særlig viktig for de sårbare gruppene vi har medansvar for i kommunen vår, sier avdelingsleder i ytre del, Bodil Øyhus Pihl.


Bodil, Gosia, Jasmine og Therese

I hjemmesykepleien og på Hedalsheimen bo- og servicesenter må tjenestene fortsette, dog med tilpasninger som nasjonale og lokale helsemyndigheter har bestemt.


Sykepleier Gosia

God støtte i lokalsamfunnet

Arbeidet andre utfører i lokalsamfunnet, betyr mye for helse- og omsorgstjenesten. – Nærbutikkene sørger for alltid å ha varer i hyllene, nødvendig hygienetiltak er innført, og beboere på Hedalsheimen og andre har tilbud om matbestilling og levering på døra.

– Dessuten har vi en bensinstasjon og verksted som tilbyr hjelp, service og dieselfylling for oss som arbeider i hjemmetjenesten. Slikt betyr mye, sier  Bodil som også peker på hvor viktig det er at skoler og barnehager tar imot barn til helsepersonell. Posten gjør jobben de skal, og trenger noen drosje, stiller Ola Jonny opp.

Karantene
Flere ansatte i helse-og omsorgstjenestens avdelinger har vært holdt hjemme i karantene etter utenlandsreise. – Personale tar sitt ansvar med største alvor og melder fra og holder seg hjemme slik retningslinjene er dersom de har forkjølelsessymptomer. I tett samarbeid med Bagn legesenter vurderes og utføres testing i alle tilfeller der kriteriene er oppfylt.

Nye utfordringer
Koronapandemien har gitt ansatte i helsesektoren nye og store utfordringer. Fysiske møter er redusert til et minimum. Alle avdelingsledere og fagledere innen ulike felt i helse- og omsorg møtes fast via «Teams» tre ganger per uke.

– Her blir vi orientert om status, vi koordinerer og fordeler ressurser og oppgaver. Vi lager dessuten planer for ulike tenkte scenarioer i nær – og forhåpentligvis fjern fremtid, forteller Bodil.

– Det er viktig å understreke at dugnaden på tvers av sektorer gjør at vi fortsatt kan gi kvalitativt gode tjenester til kommunens innbyggere. Det gjøres og kontinuerlige vurderinger for å opprettholde tjenestenivået. Viljen til å stille opp for helsesektoren har vært stor fra ansatte i oppvekst og teknisk etat. Sammen så klarer vi å løse de utfordringene vi har hatt så langt! sier kommunalsjef Laila Nereng.

Kontaktmuligheter

Besøksrestriksjoner gjør at mange kan bli isolert fra kontakt med familie, venner og kjente. – Jeg oppfordrer alle til å ta kontakt med dem man nå vet trenger ekstra omtanke. Telefonsamtaler og nettprat via for eksempel Skype kan bety mye, sier Bodil.

Hun forteller at  Sør-Aurdal kommune har i bestilling noen nettbrett med tilhørende simkort som etter avtale med pårørende og den som er isolert og alene, kan få låne for videosamtale.

– Vi håper dette vil avhjelpe situasjonen noe for flere. Enn så lenge vet vi ikke sikkert omfanget av ønsket bruk, og om det vil være noen tider på dagen / i uken som vil være best egnet. Vi får først få det på plass, sikre at alle aktuelle ansatte kan bruke utstyret og rengjøre det forsvarlig før og etter bruk. Når løsningen er på plass, vil det komme mer informasjon.

– Vi har fått spørsmål fra beboere og pårørende om det er OK å kunne møtes utendørs for å spasere nå når dørene er låst. I begrenset omfang har vi latt dette skje for dem som har tilstrekkelig god ganghelse uten å måtte ha noen å holde i, og når pårørende er friske, sier Bodil. – For disse har det vært en fin måte å slippe ut fra isolasjonen. – Når beboer så må inn gjennom låste ytterdører, må de oppmuntres til god håndhygiene. For dem som ikke kan dette, er isolasjonen en belastning og gjør tilværelsen ensom.


Helga fikk besøk av tre barnebarn torsdag