Sist oppdatert: 28.03.2020 17:02

Navneforvirring

  ARILD HAGLUND

I sin tid var det hele fire karer i Hedalen som het Martin Bakke – de var oppkalt etter sin bestefar i Søre Bakke alle fire. Han var opprinnelig fra Dokkehaugen, men tok Bakke-navnet da han gifta seg og flytta til Søre Bakke. (Han var bror til min oldefar i Dokkehaugen, Ole Andreas.)


Martin G. Bakke. Foto: Arne G. Perlestenbakken

En gang slo alle fire Martin-kara seg sammen og kjørte seg en liten biltur til Sogn. På hotell i Aurland skrev de seg inn i hotellboka alle sammen.

Hotellverten hadde litt vansker med å tro helt på disse kara – sjøl om de sikkert virket veldig trauste!
 

– Historia stemmer, forteller Martin G. Bakke, som var den yngste av karene. – G-bokstaven var etter min far – Gudbrand. Slike bokstaver hadde de andre tre andre også, O etter Ola, A etter Anton og E etter Erik.


Martin G. Bakke legger for øvrig til at leser Hedalen.no minst ti ganger hver dag.