Sist oppdatert: 28.03.2020 17:04

Gårdsdrift på Øverby

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

– Her på Øverby fortsetter gårdsdrifta som før, forteller Geir. – Den eneste forskjellen jeg merker, er at tankbilsjåføren bruker hansker når han kommer på besøk.


Geir Øverby

Øverby er ett av fem gårdsbruk som leverer mjølk i Hedalen. Mjølkekvoten er på 137 tonn. For tiden er det 16 NRF-mjølkekyr på bås, og flere settes på til sommeren.

Skogen som er knyttet til gården, har 800–900 kubikkmeter tilvekst per år.
– Hogst med skogsmaskin gjennomføres hvert andre år. Ellers hogger jeg litt selv, blant annet til ved. Brøyting og leiekjøring gir også inntekter til gårdsdrifta, forteller Geir. Ellen og Geir har fire barn. – Både Guttorm og Magnus kan være aktuelle til å overta drifta av gården i framtida, sier Geir.


Ungdyrene går ute om vinteren også. De kan gå under tak om natta.