Sist oppdatert: 06.03.2020 18:36

Koronaviruset

  OLAV KRISTIAN HUSEBY, VARAORDFØRER

Korona-viruset sprer seg rundt i verden og har også kommet til Valdres. Vi må ta våre forhåndsregler, men slik situasjonen er i dag, er det, som alltid, ingen grunn til å gjøre noe annet enn å følge med på oppdateringene fra myndighetene.


Olav Kristian Huseby (H)

Sør-Aurdal kommunes hjemmesider er det lenker til informasjon om både forebygging og andre tiltak som kan/bør gjøres. For de fleste vil det være snakk om å sørge for ekstra god personlig hygiene, og om du føler deg syk, så ta kontakt med lege og hold deg hjemme.

Har du fra før dårlig helse, vil det være lurt å være ekstra forsiktig. Gå ikke på større arrangementer, og sørg for ekstra god håndhygiene.

Arbeider du med mye menneskelig kontakt, så tenkt over hvordan forholder deg slik at du hverken gjør deg lett mottakelig for smitte, eller eventuelt sprer smitte. Tenkt deg godt om hvor du reiser på ferie osv.

Skal du arrangere et møte, trening eller større arrangement, så følg følgende råd:

  1. Planlegg tilstelningen best mulig og gjør en risikovurdering av arrangementet i forhold til hvem som deltar og hva som kan gjøres om tilstanden i nærmiljøet forverres innen arrangementet skal avholdes.
     
  2. Treninger bør ikke være noe problem, da de som deltar, er relativt friske mennesker, men hygiene er ekstra viktig.
     
  3. Hold øye med deltakerlister og deltakere og ta kontakt med deltakere som kan være i risikogruppen for å bli alvorlig syk ved smitte.

Jeg vil ellers minne om at vi selv tar ansvar for å ikke bringe smitte, og at de som enten selv er, eller har noen i familien som kan være ekstra sårbare, bør passe ekstra på.

Nyt helgen og solen

Olav Kristian Huseby