Kriseplan for Hedalen barne- og ungdomsskole

Hva gjør vi ved skolen vår når det verst tenkelige skjer? Går det i det hele tatt an å forberede seg på det verste? Kan man i det hele tatt lage planer for hva man skal gjøre hvis noen (elever, søsken, foresatte eller ansatte dør? 

Dette og lignende spørsmål har gjort at barnehagene i kommunen har utarbeidet egne kriseplaner – og nå står skolene for tur. Vi mener ja, at det skal utarbeides en beredskapsplan for hva man gjør ved alvorlige ulykker og dødsfall for mennesker som er knyttet nært til skolen. 

Det praktiske arbeidet er ikke kommet i gang ennå, men rektor har vært på kurs om temaet – og det er planer om å starte opp arbeidet onsdag 13. desember for skolene i kommunen. 

Jeg synes temaet er så viktig at det også trenger å nevnes i Hebu-posten, og at det kan bli sak for FAU, slik at foresatte kan få bli med på arbeidet med å utvikle en slik kriseplan. Det vil ta for mye plass å komme inn på detaljer om hva en slik plan skal inneholde – likevel tenker vi oss at viktige deler av planer blir en stadig oppdatert telefon- og kontaktliste og varslingsrutiner. 

Like selvfølgelig hører det med oversikt over tiltak man setter i gang, og en tidsplan for disse. Jeg vil tro at saksgangen videre blir at FAU kan få ei orientering på sitt første møte – og at de senere får være med på prosessen med å utarbeide denne planen.  

Så får vi tro og håpe at vi aldri vil få bruk for den.

Rektor 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |