Fysak

Fra skolens virksomhetsplan 2000-2001:

"Skolen vil arbeide for et godt skolemiljø på to plan . Som skoleønsker vi dette året å satse på å styrke elevenes fysiske aktivitet. Temaet egner seg godt som felles satsingsområde for alle årskull- og vil være et område som egner seg godt til samarbeide mellom alle klasser og nivåer. 

Skolen har innledet samarbeid med en frivillig organisasjon ( Hedalen Helselag) som stiller midler til rådighet til premiering. Premieringen skal være slik at den skal oppmuntre til fysisk aktivitet uten å være elitepreget." ("Fysaklotteriet".)


Reglement for " Fysaklotteriet." 

"Fysak" = fysisk aktivitet. 

 1. Aktiviteter som teller med ,er fysisk aktivitet i frikvarter og i fritida ellers.

 2. Allslags fysisk aktivitet teller med. Du velger selv hva du vil drive med. (Pokemonspill regnes ikke som fysisk aktivitet.) Lodd i "Fysaklotteriet" gis etter hvor mange timer du har vært aktiv, ikke etter oppnådd resultat.

 3. Ved slutten av hver dag noterer du samlet tid på skjemaet.

 4. Du har selv ansvaret for at skjemaet blir riktig ført. Om nødvendig kan du få hjelp av en voksen.

 5. Hvis du er syk i lengre tid, dvs. ei uke eller mer, kan du notere dette på skjemaet. Aktiviteten i denne tida blir da satt lik gjennomsnittet av aktiviteten du ellers har hatt den måneden. 

 6. Når måneden er slutt, legger du sammen aktivitetstida di og leverer skjemaet på skolen.Skjema leveres første skoledagen din i hver måned. 

 7. Etter innleveringsfristen trekker skolen ut "Månedens vinner". 
  Trekning skjer på grunnlag av aktivitet. 3 timer aktivitet gir 1 lodd. Skolen registrerer hvor mange 
  lodd hver enkelt elev har. Tid til overs overføres til neste måned. 
  "Månedens vinner " får premie fra Hedalen Helselag., diplom og ett ekstra lodd i hovedtrekningen. 

 8. I tillegg til ovenstående gir skolen premie og diplom til den som har flest timer. 

 9. Ved halvårsslutt deles ut klassediplom + premie fra Hedalen Helselag til den klassen som har vært mest aktiv. 

 10. Ved hovedtrekningen om våren (skoleårets slutt) trekkes det ut tre vinnere, en på småskoletrinnet, en på mellomtrinnet og en på ungdomstrinnet. Disse tre får premier som blir gitt av Hedalen Helselag .

Hedalen Helselag har vedtatt: 

 • Hver enkelt av de tre årsvinnerne får sportsutstyr for inntil 2000 kroner. (Fysaklotteriet pkt. 10.)

 • Helselaget vil bestille T-skjorter spesielt for Fysak. Månedens vinner og alle elevene i den klassen som har vært mest aktiv, får slike T-skjorter. (Fysaklotteriet pkt. 7 og 9.)


Fysak –resultater for oktober: 

Frida Tala ble månedens vinner

Flest aktivitetstimer hadde  Ole Kristian Kulterud. 

 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |