LIONS QUEST - "DET ER MITT VALG"

Lions Club Vassfaret spanderer undervisningsbøker og opplegg for elever og lærere som måtte ønske det i Hele Sør-Aurdal. I tillegg byr de på kurs for lærere. 

"Det er mitt valg" er et opplegg som tar for seg klassemiljø og skolemiljø, og er ment som et forebyggende tiltak. Det er et opplegg som er utarbeidet av Lions Quest i samarbeid med staten - og det får rimelig gode kritikker av de som vurderer slike opplegg. 

Jeg vil nevne spesielt at i ei vurdering lærerorganisasjonene nettopp har foretatt av slike "miljøskapende programmer", ble dette opplegget vurdert til en god andreplass sammen med tre andre opplegg - mens storparten av oppleggene ble forkastet som useriøse og uten faglig tyngde. 

Vårt opplegg ligner en del på "Steg for Steg" opplegget som vi allerede har arbeidet en stund med på skolen vår. Steg for Steg vil fortsette på småskoletrinnet. Opplegget "vårt" nå tar for seg temaer som erting, mobbing og hvordan dette oppleves av de som blir utsatt for det. 

Hvilke tanker og følelser har den som blir utsatt for slike ugjerninger - og hva er det som gjør at noen driver med dette. Atferd er et samlende stikkord for opplegget med å skape bedre klasse- og skolemiljø utfra dette opplegget. 

Onsdag og torsdag i uke38 skal lærere på mellomtrinnet på kurs i Begnadalen, og allerede nå har det meldt seg flere foresatte som har sagt seg villig til å ta på seg å undervise i klassene (uten godtgjøring) mens lærerne kurses. 

Med til opplegget følger også ei egen bok til de foresatte, og det er også med forslag til egne opplegg for foreldremøter om temaet. De foresatte trekkes med i det miljøskapende arbeidet - og det er jeg sikker på blir positivt tatt imot fra både elever, lærere og foresatte. 

Rosa her går til LIONS CLUB VASSFARET og er så absolutt fortjent. Mange takk spesielt til Arild Bjørnstad som jeg vet har jobbet veldig mye med å få til dette opplegget i skolene - og det har sikkert også vært mye arbeid innad i "klubben" før finansiering og alt annet praktisk var på plass. 

Hvordan opplegget skal brukes i den enkelte klasse på mellomtrinnet blir mye opp til lærerne som nå skal på kurs - også når det gjelder omfang. Det er ingen "fasit" som sier noe om hvor mye tid som skal brukes. Dette vil jo blant annet avhenge av hva slags klasse man arbeider med - hvor mye foresatte er villige til å satse på dette - og kanskje ikke minst hva elevene synes om opplegget. 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |