Startside skole

 
Skolerute for skoleåret 2000 - 2001 for Grunnskolen

Månad Skoledagar Planl. dagar Ferie/fridagar/merkn.
Aug. 2000 9 Onsd. 16.8.: Lok.
Torsd. 17.8.:  Lok
Fred. 18.8.: Reg.
Første skoledag for elevane er måndag 21.8.
Sep. 2000 21    
Okt. 2000 17   Haustferieveke 40, f.o.m. 2.10. - 6.10.
Nov. 2000 22    
Des. 2000 15

Sum haust: 84
  Siste skoledag før jul: 21.12.
Jan. 2000 21 Tysdag 2.1. - 01: Kommunal pl.dag Første skoledag etter jul: 3.1.
Feb. 2000 17   Vinterferie veke 9, f.o.m. 26.2. 
Mar. 2000 20   t.o.m 2.3.
Apr. 2000 15   Påskeferie f.o.m. 9.4. - 16.4.
Mai  2000 19   Fridagar:  
1.5.,   17.5.,    18.5.,  24.5. 
(Kristi himmelfartsdag)
Jun. 2000 14

Sum vår: 106
Fredag 22.6.: Lokal dag m/skolebasert vurdering Fridagar:  4.6. (2. pinsedag)
Siste skoledag:  Torsd. 21.6.

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |