Fysak

I desember måned erobret elevene ved Hedalen barne- og ungdomsskole til sammen 920 lodd Dette er ny rekord ! 

Rettelse

I dag, 22.januar, har jeg fått bekreftet tre ting: 
1. Hedalen.no blir lest
2. Vi har elever som følger med og sier fra. 
3. Undertegnede er ikke ufeilbarlig. 

Det gjelder "10 på topp lista" for desember. Av en eller annen grunn har lista vi la inn på Internet, blitt
totalt feil. Jeg håper og tror at lista nedenfor er korrekt. 

1. Ida Kulterud, Silje Kulterud og Tone Kulterud 52 lodd
4. Lars Erik Skoglund 38 lodd
5. Lasse Aaslie 34 lodd
6. Lise Kulterud 32 lodd (+ ekstralodd) 
7. Tom Kulterud 31 lodd
8. Ingunn Fossholt og Eirik Fossholm 29 lodd .
10. Henrik Fossholt 28 lodd

Unnskyld !
Hilsen 
Eldor. 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |