Maria Syse Bråthen

- lærer i 30 år ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Tekst:  Inger Olea Digene

Bilde:  Helge Nordby

Tirsdag 18. september var det årsmøte i FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg).
På møtet ble det overrakt et tinnfat til Maria Syse Bråthen, som ble pensjonist i vår. Dette som en takk fra foreldrene, for hennes innsats på skolen vår i 30 år.


Siden mange flere enn de som nå er i FAU, har hatt gleden av å ha Maria som lærer, eller som lærer til sine barn, synes jeg Maria fortjener en hilsen på Hedalssida.

Selv begynte jeg i 1. klasse på Hedalen skole høsten 1971. Vi fikk Maria som klasseforstander, som da var nygift og akkurat hadde flyttet til Hedalen.I fjor var hun lærer for 3. klasse. Det var en liten klasse med 5 elever:
Mikkel , Frida , Ingunn , Silje  og Anne.
Derfor har Maria for oss, startet med en generasjon, og avsluttet med neste.

Som Maria selv sa på FAU-møtet, har hun bidratt til at en tredjedel av hedølene ikke er analfabeter.
Og det har hun gjort på en grundig måte. I klassesituasjoner har hun ikke gitt seg, før alle elevene har forståelse for nye ting. Men Maria har lært sine elever mye mer enn det faglige.

Hun har en helt spesiell rettferdighetssans, som gjør at hver enkelt av elvene har følt seg betydningsfulle. På den måten har hun vært ivrig på at klassen skal bli en sammensveiset gjeng, med et godt klassemiljø. Alt dette har ført til at både Anne og jeg har gledet oss til neste skoledag.

Selv om dette ble en personlig hilsen, vet jeg at jeg har alle elever og foreldre med meg,når jeg sier : HJERTELIG TAKK FOR ALL LÆRDOM, MARIA.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |