Globalskolen med vertsklasse i Hedalen

Norsk nettskole startet høsten 2001 sitt fjerde skoleår under navnet Globalskolen. Pr 13. oktober 2001 har skolen 185 nettelever i 50 ulike land.  9. klasse i Hedalen er vertsklasse for 26 elever.  To av nettelvene går på utkantskoler i Trøndelag.  De andre oppholder seg i utlandet.

Fagene Globalskolen gir undervisning i, er norsk, samfunnsfag og KRL.  I 10. klasse er det også tilbud om undervisning i matematikk. Fjernundervisninga er for 2. til 10. klasse. 

Primær målgruppe:

Elever med opphold i utlandet:

  • Barn av foreldre i utenrikstjenesten
  • Barn av norske foreldre i som arbeider i utlandet
  • Barn i norske misjonærfamilier
  • Barn med en norsk og en utenlandsk forelder, som bor i utlandet.

Andre målgrupper:

Elever i Norge:

  • Elever i fådeltskoler.
  • Barn i reisende familier i utlandet og i Norge.
  • Elever som har vansker med deltagelse i vanlige klasser.

Samarbeid med nettelever:

9. klasse har vært med siden Norsk Nettskole ble startet.  Arne Heimestøl er klassestyrer for vertsklassen i Hedalen og pedagogisk leder i Globalskolen.   Samarbeid med nettelever via nettet har hedalselevene prøvd flere ganger.  I år gjør vertselever og nettelever en del av ukeplanen på fagforum.  Slike forum fungerer nå som globale klasserom der tanker, ideer, faglige innspill mm kan komme til uttrykk og drøftes.

Verktøyprogram

FirstClass heter kommunikasjonsverktøyet Globalskolen bruker.  FC er et intranett, dvs. at man må ha brukernavn og passord for å komme inn.  Dette er mye tryggere enn helt åpne nettsider.

Globalnytt

Skoleavisa heter Globalnytt.  Nå kan elevene skrive direkte i avisa.  De legger ut artikler på samme måte som journalister gjør det i nettaviser.

Redaktøransvaret går på omgang mellom lærerne i Globalskolen. Artikler elevene har laget,  må godkjennes av en redaktør før dekan bli publisert.

Ta gjerne en titt på skoleavisa her.

Praterom

Når man arbeider  i FirstClass, kan man se hvem av de andre elevene/lærerne som  er pålogga.  Disse kan inviteres til skriveprat (chat).  Dette er en mulighet som benyttes flittig.

Når undertegnede retter elevarbeider, hender det rett som det er at jeg blir kontaktet av nettelevene mine.

Mer informasjon

Hver klasse har sin egen informasjonsside på nettet.  Se 9. klasse sin side her. Mer informasjon om Globalskolen finner du her.

- Arne Heimestøl


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |