Publisert:  21.06.02

FAU lederens tale på ungomdomstrinnsfesten

- Av Helge Nordby -

På vegne av FAU – HEDALEN vil jeg komme med en hilsen på årets avslutningsfest for ungdomskolen, og spesielt for 10.klasse. Jeg har vært på en slik avslutningsfest tidligere, og det var den gang jeg selv gikk ut fra skolen her, i 1974, første avgangsklasse som gikk ut fra denne skolen. 

Jeg husker godt de tanker jeg den gangen hadde, og det vil ikke forundre meg om dere også, om ikke alle, har noen tilsvarende tanker. Hedalen sto for meg den gangen som et sted jeg ikke så på som noen framtid, trivdes ikke og hadde den innstilling at hit vil jeg ikke tilbake til. Verden skulle utforskes, og andre steder var langt mer attraktive.   

Etter hvert som årene gikk, ble verdigrunnlaget forandret. Høye lønninger, status og aktivt forretningsmiljø ble ikke så attraktivt.  Rolige omgivelser, tilgang til naturen ble viktig, - kort sagt begrepet livskvalitet ble mer komplett. Dette gjorde at vi for 10-12 år siden flyttet tilbake til Hedalen, noe vi hittil ikke har angret på. Selvfølgelig har bygdelivet sine negative sider, men sammenlignet med hva andre steder har av negative sider, og alle de positive sidene en bygd som Hedalen kan by, så har ikke valget vært vanskelig. 

Noe av oss og noe i oss blir alltid igjen. Oppfordringen til dere som nå går ut av 10.klasse må derfor bli: Kom dere ut i verden og skaff dere utdanning og livserfaring. Etter hvert vil dere en som en være velkommen til Hedalen igjen, og jeg håper å se dere alle sammen. I mellomtiden får vi som bor her legge forholdene til rette både hva angår bolig og jobb som best vi kan. 

Kanskje det er slik Torunn også tenker når hun nå flytter tilbake til hjembygda Selbu etter bare ett år ved skolen vår. Hun har fortalt at det var kun jobb i Selbu som gjør at hun nå drar fra Hedalen.  Nå er det nok mange andre som har lært å kjenne deg bedre enn jeg, men etter en tur i Vassfaret med 8.klasse forrige uke fikk jeg et inntrykk, som gjør at  vi hadde satt pris på om du hadde blitt lenger. Med takk for den innsatsen du har gjort, og lykke til med jobben i hjembygda. 

Noen blir lengre i bygda vår, så lenge at vi blir både overrasket og forundret når de flytter. For mange av oss har det ikke vært et Hedalen uten Inger Hanne og Kjell. I 15 år har du Inger Hanne vært ved skolen vår som lærer. Du har hatt en forkjærlighet for barnetrinnet, hvor jeg vet utfordringer har stått i kø, men med en ualminnelig viljestyrke og tålmodighet til å skape resultat har du lagt et grunnlag for de videre klassetrinn. Bevis for dette fikk  jeg på nevnte tur i Vassfaret forrige uke hvor jeg opplevde en 8.klasse med harmoni og samhørighet.  

Slik har du også skapt resultater i mange andre sammenhenger, og FAU-Hedalen vil med et varig minne takke deg for din innsats og ønske deg lykke til på nye utfordringer.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |