Velkommen til nytt skoleår!

-Av rektor Tor Arne Rønhovde-

Nytt skoleår står for døra, med fortsatt alle muligheter åpne. Det blir en blanding av nytt og gammelt ved skolen vår, både når det gjelder mennesker og ordninger.

Først spesielt velkommen til EDVART, CAROLINE, VILDE KAROLINE, TORJUS, ALICE, EDONA, MAJA OG OLA som alle skal begynne i 1. klasse ved skolen i høst.

Men det er flere nye elever. I 3. klasse blir THEA elev, i 4. klasse skal ALEXANDER starte, i 6. klasse begynner ANNE ELISABETH og i 9. klasse skal MELVIDE ha tilhold.

Alt i alt 12 nye elever som er like velkomne. Dessverre har det flyttet vekk to elever også – så totalt blir det 93 elever ved skolen fra skolestart.

Nye lærere blir det også. Ragnhild B. Berge blir på småskoletrinnet og skal ha hovedansvar for 6-åringene våre. Jofrid Lønningen skal være klassestyrer for 5/6 klasse – og Ingrid Vadder skal dele klassestyreransvar for 8/9 klasse, og skal altså jobbe på ungdomstrinnet kommende skoleår.

Ny på skolen blir også Arthur R. Hauge. Han skal ha undervisning med våre nye landsmenn – og får derfor lite å gjøre med de ”vanlige” elevene våre.

Jeg vil også få ønske nye og ”gamle” foresatte velkommen til nytt skoleår. Et godt samarbeid mellom skole og hjem er en av de viktigste bærebjelkene vi har for å skape trygghet og gode læringsmiljøer.

Vi på skolen gleder oss til nytt arbeidsår – og regner med at vi ikke er de eneste.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |