Publisert:  18.10.02

TV-aksjonen 2002 - "Et nytt liv"

Elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet har i uke 42 samlet inn 8 576 kroner til TV-aksjonen 2002.  De innsamlede midlene går i år til Atlasalliansen. Denne organisasjonen har  20 års erfaring med samarbeid om bistand til mennesker med funksjonshemminger i den fattige delen av verden.

Dette sier NRK om årets TV-aksjon:

"TV-aksjonen 2002 Et nytt liv er et krafttak i den norske befolkning for å gi funksjonshemmede i fattige land et nytt liv. Aksjonen går av stabelen søndag 20. oktober.

Funksjonshemmede i utviklingsland blir diskriminert. De stenges ute fra lokalsamfunnet, isolert og ”glemt”. Bare to av hundre barn med funksjonshemninger i fattige land får gå på skole. Svært få har tilgang til nødvendige hjelpemidler.

Myter og fordommer stigmatiserer og isolerer mange funksjonshemmede i deres lokalsamfunn. Fattigdom er altså ikke bare mangel på daglig brød, men også på frihet og mulighet til å delta på lik linje med alle andre.

Midlene som samles inn i TV-aksjonen 2002 vil styrke funksjonshemmede og tuberkuløse i deres kamp for helse, likeverd og deltakelse.

Bak TV-aksjonen ”Et nytt liv” står 300 000 mennesker med funksjonshemninger organisert i åtte ulike organisasjoner som samordner sitt bistandsarbeid gjennom Atlas-alliansen. Med over 20 års bistandserfaring og omkring 40 utviklingsprosjekter i fattige land regnes organisasjonen som en av landets fem største aktører i langsiktig bistand. "


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |