Publisert:  20.10.02

Virksomhetsplan for Hedalen barne- og ungdomsskole 2002 - 2003  

Godt skolemiljø”  er fortsatt satsingsområde for skolen i Sør-Aurdal kommune. Temaet styrer også våre valg lokalt når vi velger tema for vår virksomhetsplan. Definisjon: Et godt skolemiljø for elevene innebærer at de skal kunne føle seg trygge og trives på skolen. Elevenes læring blir best når eleven trives. Arbeidsformene skal være varierte, og undervisning tilpasses slik at elevene skal få utnyttet sine evner og ferdigheter best mulig.

Hovedsatsingsområdet for skolen for to år tilbake var ”FYSISK AKTIVITET.” Vi ønsker oss en videreføring av dette temaet, men vil utvide temaet mer i retning av fysisk aktivitet og kosthold, helsekos og sammenhenger mellom fysisk og mental trening. Slagord for året blir:  

”FUTT I KROPPEN – KLAR I TOPPEN!” 

med stikkordene fysisk aktivitet og kosthold, helsekos, kropp og topp – sammenhenger, og vi vil også koble dette til naturfag og miljølære.  

PLANLAGTE FELLESAKTIVITETER:  

·        ”Vanndag ved Strøen” står for tur til å bli fellestiltak for hele skolen dette skoleåret igjen. Vi prøver igjen med å tilby frivillig overnatting for ungdomstrinnet. Vi bestemmer oss for å ha Vanndag allerede fredag 23. august.

·        Galdhøpiggen. Vi gir tilbud til hele eller deler av ungdomstrinnet om frivillig helgetur til Galdhøpiggen dette skoleåret. Vi fyller opp bussen med foresatte og andre.

·        Grautdag. 8. og 9. klasse gjentar suksessen fra i år og blir ansvarlige for gjennomføringen av denne. Vi fastsetter dato til 18. desember.

·        Stasjonsuke med naturfagaktiviteter. Her vil vi legge opp til et litt større arrangement for hele skolen, der vi kanskje også kan nyttegjøre oss ideer henvist til av Kjell Ellefsen i brev til skolen. Vi satser på å gjennomføre dette i vårhalvåret. Her kan det også arbeides klassevis med enkeltprosjekter knytt til uteaktiviteter og kultursti i Hedalen. Et samarbeid med ”Småsamfunnsprosjektet” i Hedalen kan være aktuelt.

·        Skidag. Vi satser på felles skidag for hele skolen. Ungdomstrinnet og alpindag må tas opp til drøfting igjen.

·        Kosthold, matpakkeuke. Vi ønsker å gjennomføre ”matpakkeuke” for hele skolen dette året. Vi satser på å bli subsidiert av lokalt og regionalt næringsliv i år også.

·        Grunnskolen uke. ”Kafé Verden” Her ønsker vi å utfordre  FAU og foresatte. Vi håper å få engasjert dere i et prosjekt der vi setter søkelys på kosthold i verden og samtidig kan skape lokalt engasjement.

 

INTERNASJONALT ARBEID.

·        Årets TV aksjon. . Vi satser på deltakelse her igjen. Innsamlede penger dette året går til funksjonshemmede barn og unge i fattige land. ”Atlas-alliansen” er ei gruppe med norske organisasjoner, og står bak årets TV-aksjon. (Dato fastsatt til onsdag 16. oktober)

 

Tema fra tidligere virksomhetsplaner: Vinn – vinn, fysisk aktivitet og elevmedvirkning til egen læring har medført endringer i rutiner ved skolen som vi ønsker å videreføre.

 Virksomhetsplan for småskoletrinnet
 

Småskoletrinnet vil fortsette arbeidet med å skape godt skolemiljø i et bredt spekter. Vi vil fortsette arbeidet med å bevisstgjøre elevene til å ta vare på hverandre, og finne ut av hva som skaper et godt skolemiljø.

Vi vil:  

·        Starte opp med nytt opplegg ”Det er mitt valg”.

·        Småskolen skal ha fast Uteskole. Til vinteren med skiaktiviteter.

·        Et fellestema for hele småskoletrinnet om kropp og helse. Vi planlegger start av dette i uke 42.

·        1/2 klasse skal ha fysisk aktivitet hver dag.

·        Før aktivitetstimene på fredag skal hele småskolen løpe eller gå to runder gjennom joggeløypa før frileikvalget.

·        Få innspill fra foresatte på temaet ”Futt i kroppen – klar i toppen”.

·        Lekedag for hele småskoletrinnet. Elevene får ta med 1 leke hjemmefra. Deler dagen i frilek og organisert lek. Kjøper inn frukt til elevene denne dagen.

·        FYSAK-opplegget. Vi bør arbeide noe mer med dette med tanke på motivering og registrering av aktiviteten.

·        Helsekos. Vi lager frukt/grønt måltid en gang i måneden – siste fredag. 3/4 klasse har ansvar for dette sammen med Arne.

·        Mattejogging. 3. klasse skal gjennom joggeløypa og får oppgaver de skal løse på stasjoner i løypa.

·        Bruk av joggeløypa ellers.

·        Lesevake for 3/4 klasse med sunn kost om kvelden – og til frokost.  

Virksomhetsplan for mellomtrinnet

2002 – 2003 

·        Temaarbeid for alle på mellomtrinnet med helsekos, mat og kosthold, leik og bevegelse, mosjon og trening av kroppen. Samarbeide med helsesøster og Hedalen Helselag.  

·        Bruke naturen. Overnattingstur for 7. klasse ved Trevatn. 5/6 klasse dagstur til samme sted. Matlaging. utstyr til bruk i fjellet, førstehjelp, kart og kompass, lære seg til å pakke sekk og gå med den, ta ansvar, forberede leiker som passer ute.  

·        Uteskole der elevene lærer å samarbeide ved å utnytte, bruke og bli kjent med naturen i nærmiljøet vårt. 7. klasse undersøker Hedalselva. De følger også et bestemt tre gjennom flere årstider.

5/6. klasse leter etter dyrespor og blir kjent med vårens fugler.  

·        Skogen vår og yrker. Vi vil samarbeide med foreldre og næringslivet gjennom videreføring av opplegg om ”Skogen vår” og foreldrenes yrker. Ekskursjoner til elevenes tre i plantefeltet og muligens bedriftsbesøk.  

·        Fadderarbeid for 6. og 7. klasse. For å fremme samarbeidet og fellesskapet mellom store og små ved skolen vår, vil vi videreføre fadderarbeidet med lesning og være behjelpelige med for eksempel baking til Luciafesten.  

·        ”Vis med avis” og ”Avis i skolen”. Samarbeid med lokalavisa gjennom opplegget og bedriftsbesøk i avisa for 7. klasse.  

·        Tradisjoner i forbindelse med høytid og festdager.

Juleverksted en hel dag for mellomtrinnet.

5 / 6. klasse planlegger felles bursdagsfeiring for hele mellomtrinnet i uke 13. forberedelse til 17. – mai feiring.  

·        Det er mitt valg. Erfaringene med opplegget ”Det er mit valg” gjør at vi ønsker å videreføre dette for å skape et godt og trygt skolemiljø. Dette fremmer samarbeidet mellom elevene i klassen og mellom klassene.  

 

Virksomhetsplan for ungdomstrinnet 2002-2003 

”Futt i kroppen, klar i toppen” er hovedsatsningsområde for skolen. I tillegg vil vi legge vekt på kommunens satsningsområde ” godt skolemiljø”.   

·        Fjellsikringskurs (bare for 10. klasse?) i forbindelse med skidag.  Dagsopplegg der vi går på ski og legger inn øvelser som har med å overleve i naturen å gjøre.

·        Skidag for alle

·        Frivillig fjelltur til Galdhøpiggen.

·        Naturfaguke i juni.

·        Uteaktiviteter i kroppsøvingstimer, elevene skal føre treningsdagbok.

·        8. og 9. klasse er med og lager avslutningsfest for 10. klasse.

·        8. forbereder og gjennomfører skolegudstjeneste i samarbeid med presten

·        Juleverksted

·        Grautdag (8. og 9. klasse har ansvar.)

·        Hele trinnet gjennomfører undervisningsopplegget ”Vær røykfri”

·        Yrkesorientering med besøk fra blant andre Forsvaret.

·        Temadag om brannvern

·        Politiet besøker alle klassene

·        10. klasse opptrer på Hedalsheimen

·        9. klasse lager mat med besteforeldre

·        Kosetime en gang i måneden

·        TV- aksjon

·        Matpakke uke (1 dag)

·        Grunnskolens uke 

10. klasse 

·        Eksamensforsøk i samarbeid med Høgskulen i Volda, Utdanningsdirektøren i Oslo/Akershus og Oppland.  Prosessorientert skriving via nettet.  Eksamen i norsk hovedmål og sidemål.
·
        Forsøk med eksamen knyttet til prosjektarbeid.

 


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |