Publisert:  19.04.20

12 datamaskiner til skolen

Hedalen barne- og ungdomsskole har kjøpt tolv brukte datamaskiner av firmaet Alternativ Data.  Maskinene er 3 - 4 år gamle og egner seg utmerket til oppgaver de vil bli brukt til.  Skolen har betalt 24 500 kr for maskinene.  Det vil si at skolen får tolv PC-er for det det koster å kjøpe to helt nye.

Etter hvert har ønsket om å få bruke skolens datarom blitt så stort at kapasiteten er sprengt. 

Nå settes ti av maskinene skolen kjøper, inn på klasserom på barnetrinnet.  Her vil de først og fremst bli brukt til tekstbehandling og pedagogisk programvare.  Barnetrinnselevene vil fremdeles kunne bruke datarommet, både når det er behov for at flere skal bruke datamaskiner samtidig, eller når de skal arbeide på Internett.

Alle maskinene på barnetrinnet har 17" skjermer og lydkort.  De skal utstyres med headsett, slik at bruk av lyd ikke vil forstyrre andre elever i klasserommet.  For teknisk interesserte kan det nevnes at dette er Pentium 200 MMX maskiner med 1,6 Gb disk og mellom 64 og 128 mb minne.   Skjermkortet kjører 1024*768 oppløsning uten problemer.

Noen har lurt på om disse PC-ene kan kobles til Internett.  Det går ikke ennå.  Først må det kables på barnetrinnet.  Men den dagen det kommer bredbånd til Hedalen, vil det være mer aktuelt å vurdere dette, for da blir kapasiteten stor nok til at 25 maskiner kan være på Internett samtidig.

Med dette satser Hedalen barne- og ungdomsskole ytterligere på bruk av data i undervisningen.  Målet er å realisere nasjonalt vedtatte planer, slik at skolens elever skal få den undervisning de har krav på.

Hva gjøres med brukt datautstyr i Norge?

Årlig utrangeres store mengder datautstyr. Mye stables i kroker og på lagerrom. Noe utstyr blir forsøkt solgt. Men det meste kastes allikevel og bidrar til søppelberget.

Alternativ Data as ble etablert i 1988, og har siden oppstarten fungert som en "børs" for brukt datautstyr. Skoler, studenter, barn, og andre som ikke har behov det nyeste og mest avanserte datautstyr, kan skaffe seg et rimelig alternativ her.  Les mer om Alternativ Data her.

Hedalen barne- og ungdomsskole har benyttet brukt datautstyr i snart sju år.  Gjensidige Forsikring ga skolen 20 brukte, bærbare datamaskiner.  Disse har vært benyttet flittig helt til nå.  De kan fremdeles brukes, men programvare som er å få kjøpt i dag, vil sprenge maskinenes kapasitet.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |