Det er mitt valg

Sju lærere fra Hedalen barne- og ungdomsskole har nylig vært på kurs arrangert av Lions. 

Anna Greta Engebu var kursholder.  Hun har tidligere besøkt skolen vår i forbindelse med foreldrerådsmøte.  Opplegget denne gang var praktisk retta, med stor vekt på samtale og rom for egne refleksjoner rundt temaene som ble tatt opp.

Kursdeltagerne fikk tid til å sette seg inn i materiellet som følger med undervisningsopplegget.

De aller fleste lærerne på skolen har nå vært gjennom kurstilbudet til Lions.  Undervisningsopplegget kan nå gjennomføres på samtlige klassetrinn på skolen.

"Det er mitt valg" er Lions` undervisningsopplegg for barne- og ungdomsskolen.

Det legges opp til holdningsskaping og forebygging der barn i ung alder blir trenet til å foreta sine egne valg i ulike situasjoner.  Opplegget er  tilrettelagt for hver aldersgruppe og veksler mellom ulike pedagogiske virkemidler.

«Det er mitt valg» gir elevene trening i å  

·     
ta ansvar  

·     
fatte beslutninger  

·     
kommunisere og arbeide sammen  

·      kjenne seg selv og øke egen selvtillit  

·      stå sammen mot vold  
 

·     
sette seg mål  

·      ta vare på hverandre.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |