Pilotprosjekt til eksamen i Hedalen

-Av rektor Tor Arne Rønhovde-

Hedalen barn- og ungdomsskole er én av tre skoler i landet som har fått innvilget forsøk med alternativ modell for muntlig eksamen.  De andre to skolene ligger også i Oppland; Skåbu skole i Nord-Fron og Øystre Slidre b/u-skule.

Pilotprosjektet går i korte trekk ut på at emnet for muntlig eksamen blir hentet fra det avsluttende prosjektet alle elever skal gjennomføre i siste halvdel av 10. skoleår.  Fordi prosjekter i utgangspunktet er tverrfaglige, blir eksamen det også.

Det er mange fordeler ved å delta i slike forsøk som dette.  For elevene er kanskje den største fordelen at de selv kan velge tema for sitt avsluttende prosjekt -- og dermed også muntlig eksamen.

De aller fleste (alle?) vil da velge et tema som virker interessant for akkurat dem.  Og at elevene er interesserte, gjør som kjent at de lærer mer.  Eksamen -  og tema for eksamen - kommer ikke som noen overraskelse de siste tjue minuttene eleven er elev i grunnskolen.  I tillegg mener elevene at det er fordelaktig å få gjort unna muntlig eksamen slik at de slipper en del unna presset helt mot slutten av skoleåret.

For skolen er det en fordel at det blir mer samsvar mellom de pedagogiske prinsippene som den nye rammeplanen sier at vi skal skole etter --  og den avsluttende muntlige prøva.

Prosjektarbeid og emneundervisning er ikke nye arbeidsformer i skolen, men i L-97 er de vektlagt mye mer enn før.  I ungdomstrinnet står det blant annet at minst 20% av tiden skal brukes til prosjekt- eller emneundervisning.  Vi ser derfor dette som en oppvurdering av prosjektarbeid i grunnskolen -- ved at det faktisk får en formell status.  Og dette er nytt.

I tillegg vil det være lettere for skolene å skaffe sensorer til muntlig eksamen, for i dette forsøket skal muntlig eksamen gjennomføres i mars/april.  Og da er de aller fleste sensorer ledige ettersom tradisjonell muntlig eksamen ikke holdes før midt i juni.

At lærerne for 10. klasse får fordelt arbeidet med eksamen utover våren isteden for en veldig hektisk innspurt, er heller ingen ulempe.

Det Statens Utdanningskontor ønsker å oppnå med forsøket, er først og fremst  å få testet ut mulighetene for å få bedre samsvar mellom de arbeidsformene som nå er de mer vanlige i skolen og eksmensformen.  Og de er også opptatt av å øke elevens medvirkning på selve prøvesituasjonen.  De ønsker å se om dette kan være en eksamensform som kan bedre denne.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |