t 

 

 

 

 

 

 

 

Valdres Kontorpark åpnet

Mandag 5. november var det høytidelig åpning av Valdres Kontorpark i Hedalen.  Tre fjerdedeler av lokalene er allerede opptatt.  Det betyr at det nå er to kontor ledige.

Det er Osvald Fossholm som står bak Valdres Kontorpark Hedalen.  Han ønsket de frammøtte velkommen til åpninga.  Fossholm håpet at etableringa av kontorparken kan føre til flere arbeidsplasser i bygda. 

Ordføren i Sør-Aurdal var invitert til å delta i åpningsseremonien.  En time før høytideligheten startet, meldte han fra om at han ikke kunne komme.

Høytidelig åpning

Direktør Odd Arve Lien fra SND fikk æren av å klippe over snora og erklære kontorparken for åpnet. 

- Dette er en stor dag for Valdres og Hedalen, sa Lien. 
-Osvald Fossholm, initiativtaker til Valdres Kontorpark ønsket å satse på hjembygda si.  Dette så SND positivt på. 

Fossholm kunne vise til gode resultater fra andre tiltak han har vært involvert  i.  Og når SND visste at ProconTec var en av pilarene i prosjektet, ble det tidlig klart at det kunne gis både tilskudd og lån til kontorparken.

Samarbeid mellom bedrifter er viktig, fortsatte direktøren.  -Man må kunne trekke på hverandres kompetanse.  Lien uttrykte håp om at prosjektet i Hedalen kan føre til et samarbeid med en framtidig næringshage på Fagernes.

Videre pekte han på mulighetene som ligger i Fjernarbeidssenteret. - Dette kan bety mye for bl.a. dem som har Hedalen som sitt andre hjem.

Omvisning

Etter åpninga var det tid for omvisning i lokalene. 

 • ProConTec bruker hele 2. etasje.

 • I første etasje er det en felles resepsjon. 

 • Valdres Fjernarbeidssenter og  eFinans har fått hvert sitt kontor. 

Disse har stått for utbygginga

 • Initiativtaker
Osvald Fossholm
 • Arkitekt
Jon Haug
 • Utgraving/planering
Marin Eriksen
 • Snekkerarbeid
Tor Ola Skogstad
 • Elektrisk anlegg
Magne Steinsrud
 • Rørleggerarbeid
Asle Ivar Lie
 • Resepsjonsløsning
Joar Wiggen
 • Kunstnerisk utsmykning
Amar Aziz

Valdres Fjernarbeidssenter

Et av kontorene er reservert for Valdres Fjernarbeidssenter.  Det skal nå lages ei brosjyre som vil bli delt ut til hytteeire i kommunen og til aktuelle bedrifter.

Poenget med Fjernarbeidssenteret er at man i kortere eller lengre perioder kan leie kontor med alle fasiliteter. 

Les mer i Avisa Valdres.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestø|