tPublisert:  18.04.20

 

 

1,1 millioner til utbygging av Hedalsheimen!

-Av Sigrid Haugen-

Ei stor og gledelig nyhet  er nettopp blitt kjent: To sambygdinger har gitt til sammen 1,1 millioner kroner til Hedalsheimen. 

Kari Flaten, som døde sist sommer, testamenterte hele sin formue til Hedalsheimen. Nå er boet gjort opp, og sluttsummen ble på i overkant av 700.000, kan soneleder Gunhild Breen fortelle.  I tillegg har Jørgen Johansen bestemt seg for å gi 400.000  til samme formålet! 

I januar ble det kjent at fylkesmannen og fylkeslegen tilrådde at Hedalsheimen bo- og servicesenter skulle bygges ut med sju omsorgsboliger. Et statstilskudd tilsvarende 50 % av investeringskostnadene ble signalisert, forutsatt at prosjektet ble tatt  inn i kommunens handlingsplan for eldreomsorgen, i årsbudsjett og firårige økonomiplan. Det ble gjort, og alle har sett fram til byggestart i 2003.

Det er med vantro bygda leser forslaget til ny økonomiplan, der prosjektet er forskjøvet til 2005. Vi spør oss: hvor blir det da av statstilskuddet? Og bygda trenger utvidelsen NÅ!

Breen forteller at det stadig er folk på venteliste for en plass på ”heimen”. Akkurat nå venter 3-4 på avlastning, 6-8 på en fast plass.

En utvidet Hedalsheim vil også bety mer enn bedre eldreomsorg. Det finnes også  yngre personer som trenger omsorgsboliger, i lenger eller kortere perioder.  

Kari Flaten, født Nytun,  er på folkemunne enda bedre kjent som ”Jordmora”.  Gjennom et par generasjoner har hun hjulpet de fleste hedølinger til verden. Hun ble født i Åbjør i Nord-Aurdal i 1906. Hun gifta seg med Ole Flaten og kom til Hedalen i 1931. De bygde seg en trivelig heim rett opp for hans barndomsheim Lundberg. Jordmora har gjort seg bemerka av en annen grunn også. Hun var blant de første kvinnfolka i bygda som kjørte bil, og det fortsatte hun med helt til i 90 års-alderen!  Bilkjøringa begynte likevel etter hennes yrkesaktive periode. Hun ønska sikkert at hun skulle hatt dette framkomstmiddelet da hun farta omkring med jordmorkofferten… 

Jørgen Johansen ble født i Aurdal i 1914. Bare 4 år gammel mista han mor si, og han vokste opp i heimen hos Kari og familien hennes.

Han forteller at han var tidlig ute i arbeidslivet.  Bare 7 år gammel var han med på åkerbryting. Tømmerhogst har vært hovedyrket hans.

Kari var hans gode støtte i alle år, og de siste 20 åra har han bodd mest hos henne i Hedalen.

Kari ble enke i 1991, og den siste tida bodde både hun og Jørgen på Hedalsheimen.

Vi spør Jørgen hvordan han har det her.

”Her har jeg det ypperlig. Jeg får hjelp, god mat og har det trygt og trivelig rundt meg. Jeg ønsker at pengene jeg har spart, skal gå til utbygging av heimen, slik at flere skal få plass her. Jeg vet av mange ønsker seg hit, men da må det bygges på!” 

Gunhild Breen forteller at dette var også Karis ønske. Hun snakka mye om betydningen av dette stedet, og at det hun etterlot seg, skulle gå til utbygginga.

Breen sier at hun håper denne gava kan være med og sikre den planlagte utbygginga i 2003. Hele beløpet vil i så fall gå til bygginga. Skulle prosjektet imidlertid bli utsatt til i 2005, vil beløpet bli holdt tilbake, og seinere bli brukt til inventar og utsmykning.

Tidligere oppslag:


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |