tPublisert: 01.04.2003

 

 

Nytt forslag til byggetegninger

Kommunestyret vedtok i desember 2002 at utbygginga av Hedalesheimen bo- og servicesenter skal starte i 2003. Tegninger av bygget er godkjent av både Husbanken og kommunestyret. Men flere har reagert på den vedtatte utformingen av tilbygget. Nå foreligger et nytt forslag fra den anerkjente arkitekten Harald T. Olsen.

I det nye forslaget legges her opp til et høyreist tilbygg. Og denne gangen har en lagt stor vekt på å tilpasse fasaden til eksisterende bygg.

– Vi merket oss at tomta var i minste laget. Derfor valgte vi tegne inn fire etasjer. Dette fører til reduserte kostnader knyttet til grunnarbeid, og det ble derfor ikke noe problem å få til heis i bygget, sier Olsen til Hedalen.no

De leilighetene som ikke har utgang på bakkenivå, får balkong som vist på fasade- tegningene. Vindeltrapper fra balkongene vil fungere som alternativ rømningsvei.

Et spenstig forslag

Harald Arne Haugen var en av de som kom med sterkest kritikk av de første tegningene. Vi fant det derfor naturlig å be om en kommentar til de reviderte planene. Hedalen.no fikk følgende uttalelse:

-- Dette var en spenstig forslag – hvis en først skal bryte med den nåværende stilen. Det kan absolutt sies at her er det tatt hensyn til nåværende vindusutforming. Dette blir et høyreist bygg som vitner om stor kreativitet og skaperglede.

For å gjøre maksimalt ut av bygget kan en tenke seg at veggene støpes i betong, stålpusses og males i en grafittgrå farge. Det vertikale midtpartiet i fasaden kan med fordel utformes som et kraftig relieff. Taket bør gjøres pyramideformet og uten takrenner. Dette vil føre til en vannsildring nedover langs veggene, og dermed kunne identifiseres med Bruskerudberga en våt og tung regnværsdag.

Kanskje bør en vurdere en ekstra etasje. Dette vil føre til et enda mer høyreist bygg, en mer ”stupulpreget” form som kan sees fra store deler av bygda. Jeg tror rett og slett bygget vil bli en severdighet – en attraksjon til i bygda, og det kan vi trenge.

For å finansiere ekstrakostnadene, kan den ekstra toppetasjen leies bort i kortere eller lengre tid til pengesterke selskaper/personer som vet å sette pris på storslagen utsikt og god arkitektur. Her har rådmannen virkelig fått noe å bryne seg på!

Kort høringsrunde

Detaljtegninger er lagt ut til ettersyn i butikkene, på skolen og på biblioteket. Sør-Aurdal kommune håper på rask tilbakemelding fra bygdefolket på det nye forslaget.

En vil med interesse lese innlegg på forumet vårt, og for dem som ikke har Internett, er det selvsagt mulig å gi tilbakemelding i brevs form, via telefon eller ved personlig frammøte på Tingvoll. Høringsfristen er satt til 6. april. En håper å kunne legge fram saka for formannskapet i slutten av måneden, slik at anbudsrunden ikke blir ytterligere forsinket.


Nettsideansvar: | Arne Heimestøl |