tPublisert:  10.11.06

 

 

Nyhetsbrev fra Hedalen.no og småsamfunns-prosjektet i Hedalen

Feedback på påskenyheter

I forkant av påska ble det lagt ut en kort oppsummering av markedsunder-søkelsen angående hyttesider på Hedalen.no. oppsummeringen finner du her.

 

Vi ønsker nå tilbakemeldinger fra dere hytteeiere på hytterelaterte nyheter i forkant av og i løpet av påska. Fikk dere den informasjonen dere var ute etter? Savnet dere informasjon om noe spesielt? Hva kan forbedres? Andre synspunkter? Tilbakemelding kan gis til: arne@norsknettskole.no 

 

Turregister for Vassfaret/ Vidalen, Hedalen og Hedalsfjella

Markedsundersøkelsen har vist at det er et behov for å opprette turregister for Vassfaret/ Vidalen, Hedalen og Hedalsfjella. Mange av oss har lett for å gå de samme turrutene år etter år.

I nærområdene til Hedalen er det imidlertid svært mange turmål man dermed ikke har opplevd. Hedalen.no er interesserte i beskrivelse av turruter fra sine lesere. Dersom mange følger opp denne oppfordringen, kan vi etter hvert få et omfattende turregister på Hedalen.no.

Det er laget en egen link på Hedalen.no som heter turregister. Den finner du her. Her finner du tips om hva din turbeskrivelse bør inneholde og hvor den skal sendes. 

Temagruppe for hytteeiere

Småsamfunnsprosjektet i Hedalen er i ferd med å opprette ulike tema-grupper. Det er bestemt at det skal opprettes temagruppe for næringslivet, ungdom, Vassfaret/ Vidalen, sentrumsutvikling og hytteeiere.  Temagruppa for næringslivet er på plass. Temagruppa for Vassfaret/ Vidalen er snart på plass. De andre gruppene er det ønskelig å få nedsatt i løpet av nærmeste framtid. Samarbeid mellom gruppene blir viktig. For eksempel er det naturlig at næringslivsgruppa og hyttegruppa har et nært samarbeid. 

Småsamfunnsprosjektet ser det som ønskelig å få på plass en egen temagruppe for hytteeiere. Vi mener det viktig at hytteeiere har et eget forum hvor aktuelle saker kan drøftes og hytteeiere kan møtes.

Det er også i mange sammenhenger lettere for småsamfunnsprosjektet, kommunen, Sør Valdres Utvikling, næringslivet i bygda mfl. å ha en temagruppe og forholde seg til i stedet for 700 enkeltpersoner. I den sammenheng vil vi også oppfordre dere hytteeiere til å danne hytteforeninger. I dag finnes det ikke så mange hytteforeninger på Hedalsfjella.

Har du/ dere spørsmål knyttet til temagruppe og hytteforeninger? Ønsker du være kandidat til temagruppe for hytteeiere? Eller har du forslag på en annen kandidat? 

I så fall er vi svært interessert i tilbakemeldinger om det. Henvendelser kan rettes til: 

Hedalsprosjektet v/ Gunnar Haugen 3528 Hedalen

Tlf: 61 34 72 66, Mob: 971 19 207, Faks: 61 34 87 01

Internett: www.hedalsprosjektet.no

E- post: post@hedalsprosjektet.no

Kontor:  Valdres kontorpark mandag og fredag kl. 09.00 – 15.00


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |