tPublisert:  19.04.20

 

 

15000 kroner i tilskudd til natur- og kultursti

Fylkesmannen i Oppland har gitt 15000 kroner i støtte til natur- og kultursti fra Hedalen stavkirke til Bautahaugen samlinger.  Vi refererer deler av brevet Hedalen bygdeutvalg har mottatt.

Prosjektet faller ikke helt innenfor stønadsordningene og kravene til sikring. Fylkesmannen gir likevel tilsagn om kr 15 000  i tilskudd til "Natur  og kultursti Bautahaugen Hedalen stavkirke".

Tilsagnet blir gitt under forutsetning av at prosjektet vil bli gjennomført i henhold til fylkesmannens spesifikasjoner, og ellers som angitt i søknaden i løpet av 2003, og at egenandel i finansieringen blir oppfylt med minimum det beløp som er angitt i søknaden.

Dersom det har oppstått behov/ønsker om å endre tiltaket i forhold til hva som er angitt i søknaden, eller at gjennomføringen vil bli forsinket, må dette avklares med fylkesmannen.

Tilsagnssummen er en maksimalsum.  Dersom tiltaket blir billigere enn forutsatt, vil tilskuddsbeløpet kunne bli prosentvis tilsvarende redusert og overskytende del bli krevd tilbakebetalt.

Det er en forutsetning at eventuelle nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket er innhentet. Det er et vilkår at tiltak som innebærer fysisk tilrettelegging, skal være naturtilpasset.

Hedalen bygdeutvalg må sende rapport til fylkesmannen innen 1. mars 2004. Rapporten blir  da sett på som en framdriftsrapport, og endelig  rapport må sendes når prosjektet er ferdigstilt.

Les mer om saken her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |