tPublisert:  10.11.06

 

 

Utbygging av Hedalsheimen vedtatt!

Kommunestyret vedtok torsdag 26.6. å endre planene for tilbygget til Hedalsheimen bo- og servicesenter til å omfatte 6 boenheter i 2 etasjer, nødvendig ombygging av bibliotek og carport i henhold til reviderte tegninger av 27.05.03 med en total kostnadsramme på kr 9.450.000.

Les mer her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |