tPublisert:  10.11.06

 

 

Prostivisitas i SALTO

-- Jeg vil bare fortelle at biskopen er sjefen for alle prestene, sa Olav Tidemann da biskop Rosemarie Køhn ble ønsket velkommen til Ildjarntunet torsdag ettermiddag. Og det ga en smilende biskop gutten rett i.  Rosemarie og hennes følge fikk være med på en helt vanlig ettermiddagssamling på Ildjarntunet.

Hilde Aspholt Kjensrud hadde ansvaret for fellessamlinga.  På denne er det flere faste programposter.  Det er mye sang, gaver kan en gi til et fadderbarn, og de som har hatt bursdag, må få ekstra oppmerksomhet. Denne kvelden ble det sunget bursdagssang for både Rosemarie og Jon André, og begge fikk malt en stjerne i håret!

Bartimeus fikk synet tilbake

Hver samling har et tema.  Hilde valgte å fortelle om Bartimeus.  Denne mannen fra Jeriko var blind.  Da han fikk høre at Jesus kom forbi, ropte han:  -- Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg! 

Mange skjente på ham og bad ham tie, men han ropte bare enda høyere: -- Du Davids sønn, miskunn deg over meg!  Da stanset Jesus og sa: -- Be ham komme hit! De ropte på den blinde og sa til ham: -- Vær ved godt mot! Reis deg! Han kaller på deg.

Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. -- Hva vil du jeg skal gjøre for deg? spurte Jesus. Den blinde svarte: -- Rabbuni, la meg få synet!  Da sa Jesus til ham: -- Gå du! Din tro har frelst deg. Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien.

-- Jesus kan gjøre under i dag også, fortalte Hilde.  Vi kan be til ham.  Noen ganger får vi svar på det vi ber om, men ikke alltid.  Vi kan bruke "takrennebønn".  Den ene hånden løfter vi mot Himmelen.  Det er Gud som har makt til å svare på bønn.  Den andre hånden kan vi legge på den vi ber for.

Nybrottsarbeid til å lære av

Etter fellessamlinga ble barna delt inn i grupper etter alder.  Biskopen og hennes følge ble med på "Mens vi venter - klubben".  Her ble det gitt en orientering om hvordan SALTO er organisert. Hedalen.no fikk også et intervju med biskopen.

Som kjent har Hedalen menighet fått tildelt trosopplæringsmidler
--Søknaden fra menigheten virket overbevisende.  Måten barne- og ungdomsarbeidet er organisert på, er spennende.  Merethe Huuse, undervisningskonsulent på bispedømmekontoret, kommer til å følge dette arbeidet nøye, sa biskopen.

-- Ildjarntunet er et velegnet sted for denne typen aktiviteter.  Å samle de som følger barna i en "mens vi venter - klubb" synes jeg også er en svært god idé. 

Det er også flott at en gir barna undervisning tilpasset alder.  Jeg har selv hatt søndagsskole og opplevd hvor vanskelig det er å undervise grupper der en ikke har slik oppdeling.  Endelig vil jeg si at samarbeid på tvers av organisasjoner må være forbilledlig. Dette er et nybrottsarbeid andre må kunne lære av, avsluttet biskopen.

Søndag kommer Hedalen.no med oppslag fra kveldssamlinga i stavkirka.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |