tPublisert:  10.11.06

 

 

Stortingets visepresident åpnet brøtningen

ARNE HEIMESTØL

Stortingets visepresident, Inge Lønning, åpnet årets Vassfarbrøtning.  Han tok spettet fatt, og sammen med Jarle Heiene vippet han opp nålene som stengte for vannet i demningen mellom Øvre og Nedre Grunntjern.  Nok en vellykket brøtning ble gjennomført.  I år var det 250 kubikkmeter furutømmer fra Nordre Grøv skog som dundret nedover fossefallene, og rundt 400 bygdefolk og tilreisende fikk med seg en høyst levende museumsopplevelse.


Inge Lønning og Jarle Heiene tar nålene.


Kristoffer Storruste, Inge Lønning og Jarle Heiene

- Dette er et strålende kulturtiltak, sa Inge Lønning.  -- Her tar en vare på en sentral del av vår kulturhistorie.  Kunnskap som ellers ville ha gått tapt, føres nå videre på en flott måte.

Veteraner

Kristoffer Storruste måtte tidlig opp.  Allerede klokka 06.15 ble han henta av Jarle Heiene.  Klokka var 07.00 da damlukene ved Strøsdammen ble åpna.  I år var det rikelig med vann, men det gikk mange timer før Øvre Grunntjern fikk høy nok vannstand til at brøtningen kunne starte.

Kristoffer kunne fortelle om helt andre mengder tømmer i Vassfaret  på 50- 60-tallet. -- På den tida var Aurdalsfjorden full av grimer, og brøtningen varte en hel måned.  -- Det var vanlig at vi sov under åpen himmel på den tida.
En annen av veterane, Martin Aaslie, hadde også møtt opp. Med stor iver fulgte også han årets brøtning.   En time med kaldt regn og hagl så ikke ut til å plage disse karene noe særlig.

Lys framtid

Jarle Heiene ser lyst på framtida for denne type skogsdrift i Vassfaret.  Økonomien er sikra, kunnskapen har en overtatt, og frammøtet på åpne dager er stort. 

Interessen er med andre ord til stede, og gleden over brøtningsdagen kom tydelig til uttrykk da Heiene holdt en kort orientering om hva som skulle skje.  Gjestenes sikkerhet skulle ivaretas.  Derfor var det strengt forbudt å oppholde seg på broen mens tømmeret passerte.  --Hvis dere ikke følger ordre, har vi en båtshake vi kan hente dere med, forkynte lederen for Kulturvernplanen med glimt i øyet.

Flott servering

I år kunne en få kjøpe middag i forbindelse med arrangementet i Vassfaret.  Mange så ut til å kose seg med grillmat viltkokk Erling Theodorsen sørget for.

Hva med en brøtningsfestival?

Nå skal en journalist være forsiktig med å blande reportasje og kommentar.  Men jeg klarer ikke helt å avstå fra det. 

Årets brøtning var svært vellykket.  Men går det an å gjøre enda mer ut av dette arrangementet?  Kan det kombineres med kulturaktiviteter, villmarksleir og mulighet for overnatting i bygda?. Nord-Aurdal har sin rakfiskfestival.  Kan brøtningen i framtida være en brøtningsfestival med mer omfattende program? 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |