t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

"Klare det sjøl!"

ARNE HEIMESTØL

Ønsker du at dine barn og barnebarn skal kunne bo i Hedalen i framtida?  De fleste vil vel svare ja på et slikt spørsmål.  Men hva skal de i så fall leve av hvis de velger å bosette seg i bygda de vokste opp i?

-I 2015 har vi som mål at det skal bo 1000 mennesker i Hedalen!  Dette sa Harald Arne Haugen i næringslivsgruppa på bygdemøtet fredag fredag 5. november da hver gruppe i Småsamfunnsprosjektet la fram en rapport etter arbeidet så langt. Det betyr at det må bli 200 flere hedøler på 10 år!

Jeg slutter meg til denne målsettinga. Det vi skal være klar over, er at vi neppe kommer dit med bare å ønsker hverandre hell og lykke på ferden. Småsamfunnsprosjektet kan bli en katalysator som fremmer vekst og utvikling i bygda vår, og hver og en av oss bør være gode og motiverte medspillere.

Fredag kveld inviterer ei arbeidsgruppe i Hedalsprosjektet til møte på Ildjarntunet kl. 18.00.  Temaet er om vi skal satse på høystandard skiløyper i Hedalsfjella.  Jeg er ikke i tvil om at dette er er riktig og viktig tiltak. 

  • I nabobygder/nabokommuner er man kommet mye lenger enn i Hedalen når det gjelder tilbud om slike skiløyper. 
     
  • I Hedalsfjella er det over 800 hytter, og vi har svært mange hyttetomter til salgs ennå.  Nå planlegges høystandard hyttefelt ved Vassfarporten skisenter også.
     
  • Det er lettere å få med seg bygdefolk på skitur hvis det er gode løyper.  Og ingen av oss har direkte vondt av å bruke fjellområdene våre til slik rekreasjon.

--Organisering, samarbeid og planlegging er grunnlaget for å lykkes med utvikling av hytteturisme. Det sa konst. konserndirektør Kristian Sanaker i Trysilfjellet BA på et bygdemøte i Hedalen torsdag 28.8.2004.

--Det første hyttekjøperne spør etter, er beliggenhet. Deretter er skiløyper en viktig faktor, sa leder i SVU, Ole Bjarne Strømmen, i samme møte.

Skiløyper av høy kvalitet til tidspunkter hytteeiere og bygdefolk etterspør -- og er villige til å betal for -- bør være et mål.  Vi har også en del å lære av andre når det gjelder merking av slike løyper.

En ny, moderne løypemaskin koster rundt 900 000 kroner.  Vi kan ikke vente oss betydelig kommunal støtte til en slik investering.  Næringsliv, lag og foreninger, grunneiere, bygdefolk, hyttefolk og andre må samarbeide hvis vi skal skaffe ei slik maskin. Hedalen.no vil støtte et slikt tiltak -- både økonomisk og med markedsføring/informasjon fordi vi ser dette som en investering i felles framtid for bygda vår.

Hedalen har vært kjent for dugnadsånd og stå-på-vilje.  Vi må nok innse at mange andre er kommet lengre enn oss når det gjelder å tilrettelegge for skiløyper i fjellområdene.  Det er ikke for seint å gjøre noe med det.

Ei av døtrene mine brukte ofte følgende replikk når ho syntes ho fikk for mye hjelp da ho var for lita.  "Klare det sjøl?"

Klarer vi å bli enige om hva målet er?  Klare vi å bli enige om hva vi må gjøre for å nå dette målet?  "Klare vi det sjøl?"


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |