tPublisert:  10.11.06

 

 

Eiendommer kan overtas gratis

ARNE HEIMESTØL

Til jul kan du ha fått deg flere eiendommer helt gratis.  Er du ung og bosatt i Hedalen, bør du lese denne artikkelen nøye, for nå kan du delta i en trekking som er svært uvanlig.

Fra Gunnar Bergsrud sitt hjemsted, Bjørke

Gunnar Bergsrud døde i april i år.  I testamentet etter ham leser vi det blant annet følgende:

"Undertegnede, Gunnar Bergsrud, peronsnr. 18.11.15.42925, eier av nedennevnte eiendommer i Hedalen, Sør-Aurdal:
Bjørke med Bogskog og Aurkjenli, gnr. 93 bmr. 6, skm 0,34.  Klemmetsrud Feskji skog, gnr. 91 bnr. 11, skm. 0,16.
Stallbu med halvpart i båthus ved Helseren, Hedalsfjellet.
Båthus med båt ved Rennsjøen, Hedalsfjellet.
Halvpart i båt ved Huldrevatnet, Hedalsfjellet.
Det er min siste vilje at disse eiendommene etter min død, samlet med innbo og løsøre, vederlagsfritt skal tilfalle en yngre myndig person bosatt innenfor Hedalens bygdeområde, mot vedlikeholdsplikt for eiendommene for fremtiden.  Melder flere personer seg foretas det loddtrekning."

I kunngjøringen i "Valdres" heter det videre: 

"De som melder seg, må skrive under en erklæring der det settes nærmere vilkår for å overta eiendommen.  Blant annet må vedkommende bosette seg på eiendommen innen en nærmere angitt frist, og akseptere at det foretas kontroll av den vedlikeholdsplikt som er angitt i testamentet."

Tilsyn

To personer i bygda blir oppnevnt av skifteretten for å følge opp den som overtar eiendommene med tanke på krav som er satt i testamentet.

Interessant?

Finner du dette interessant, kan du ta kontakt med advokat Arne Juel Fosse, Øvre Stølslie 15, 2953 Beitostølen, innen 5. desember i år.

Valdres tingrett foretar loddtrekning før jul.

Hovedhuset på Bjørke.  Det er fin utsikt fra gården mot Hedalsfjella og nordover i bygda.

Les mer om Gunnar Bergsrud her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |