t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Fellesverdier

ARNE HEIMESTØL

Det er nå 19 år siden jeg kom til Hedalen.  Jeg har flyttet til ei bygd som har kvaliteter jeg setter stor pris på. Hvilke verdier er det så både hedøler, hyttefolk og utflytta hedøler forbinder med bygda mellom Vassfaret og Begnadalen?

En av de viktigste er åpenbart dugnadsånden.  Dette oppdaget jeg raskt da jeg ble kjent med bygda.  Er du bosatt i Hedalen, må du regne med at du blir invitert med på dugnader.  Det blir ikke forventet at en skal være med på alt, men en møter en forventning om å delta i noe.  Har en for eksempel ikke anledning til å stille opp i 17. mai-komité, vil den som skulle ha hatt oppgaven, skaffe en stedfortreder.

Dugnadsånden gjør at bygda får løst mange oppgaver, langt flere enn dem offentlige myndigheter har anledning til å betale for.  Jeg tror også at hyttefolket ser denne fellesverdien.  Det ble synliggjort gjennom for eksempel innsamling til løypemaskin og ved merking av turstier i fjellet.  Er en villig til å gi noe, vil en også få noe tilbake.

Musikalen ”Annie” var et samarbeid mellom teatergruppa i Hedalen ungdomslag og Fossekallen Hed."  Det meldte seg langt flere skuespillere enn "det var bruk for".  Da satte man like godt opp to grupper, for her skulle alle få være med. Jeg tror disse lagenes innsats vil føre viktige fellesverdier videre, for her får barn og unge tidlig utvikle sine talenter, og de ser gleden i å kunne arbeide hardt for å ha noe å gi.

Jeg ser også en annen fellesverdi jeg setter pris på.  Det er ingen standsforskjell knyttet til størrelse på eiendom, inntekt eller utdanning.  Slik opplever i alle fall jeg det, og slik håper jeg det skal være.  Dette gjør også at vi kan møtes i lag og foreningsliv til felles innsats for et bygdesamfunn vi ønsker skal fortsette å pulsere.

Gjennom de 19 årene jeg har bodd i Hedalen har jeg sett at kirka vår betyr mye for mange. Utflytta hedøler og hyttefolk er ofte å se i stavkirka ved de store høytidene.  Kirkebygget er alle stolte over, og selv om vi nok kan ha ulike holdninger til det som forkynnes, så er det historiske bygget en viktig møteplass i både store høytider og i viktige kirkelige handlinger som bryllup, dåp, konfirmasjon og begravelser.

Hvis vi tenker etter, er det nok mer som samler oss.  Dette betyr ikke at vi skal være like og tenke likt om alt.  Meninger kan og skal møtes og brytes.  Det gir oss alle anledning  til  lære noe nytt.  De felles møteplassene og verdiene vi har i Hedalen, gir oss anledning til å gjøre det.

 

   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |